Lesvoorbereidings- en evaluatieformulier

advertisement
Activiteiten /
Lesvoorbereidingsformulier
Naam :
Locatie:
Groep:
Doelstelling op langere termijn
Doelstelling voor de les
Doelstelling voor de lesgever
Beginsituatie
Groep
Individuele deelnemer
Begeleider/Lesgever
Overige factoren/randvoorwaarden
Consequenties voor activiteit
Datum:
Tijd:
Opbouw/doel
bewegingsvorm
Activiteit beschrijving/
bewegingsvorm
Organisatie
Aanwijzingen/didactische
werkvormen
Evaluatie
Proces-evaluatie lesgeven( vertel bij alle onderstaande waaruit het blijkt)
Product-evaluatie lesgeven
Terugkoppeling naar de volgende les
Download