naam organisatie - LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT

advertisement
Naam organisatie
Contactpersoon
e- mailadres
Telefoon
Naam activiteit
Korte beschrijving
activiteit
Voor wie
Datum activiteit
Tijdstip activiteit
Plaats activiteit
Aantal plaatsen
Scholenoverleg Gentse Roma
Lies Horrie, OKAN-leerkracht, Toren van Babel
Sarah Verdonck, Netwerk onderwijs, Kom-Pas Inburgering
[email protected]; [email protected]
Infoavond onderwijs Roma
Het Scholenoverleg Gentse Roma organiseert een infoavond voor
Roma-ouders.
Ouders en Leerkrachten
14/10/09
18u
Lakenhalle, Botermarkt 17, 9000 Gent
250
Download