reiskostenformulier voor ouders

advertisement
REISKOSTENFORMULIER VOOR OUDERS
Naam school: CBS de Slotschool
Leerkracht:
Datum:
Activiteit:
Traject: …………… / …………………… / ………………………
Aantal kilometers =……… x € 0,15 = € ……….…… Overige kosten (parkeren): €………………..
Reiskostendeclaratie van de heer / mevrouw ………………………………………
adres ……………………………………….
plaats ……………………………………….
postcode…………………………….
bank / girorekeningnummer……………………………..
(formulier inleveren bij groepsleerkracht of directeur van de school)
Download