Nominatieformulier aanmoedigingsprijs homo

advertisement
Nominatieformulier voor de Aanmoedigingsprijs homo-emancipatie 2011
Contactgegevens indiener
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Secretariaat Aanmoedigingsprijs 2011
Ministerie van OCW
Directie Emancipatie - ipc 5500
Postbus 16375
2500 EA Den Haag
e-mail:
[email protected] / [email protected]
Contactgegevens voorgedragen kandidaat
Organisatie
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Motivatie voordracht
Waarom verdient de voorgedragen activiteit de Aanmoedigingsprijs homo-emancipatie?
In welk jaar is de activiteit gestart (en indien van toepassing; geëindigd)?
Korte omschrijving van de activiteit:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards