Evaluatie Terugkoppeling naar de nieuwe beginsituatie

advertisement
LESVOORBEREIDINGS- & EVALUATIEFORMULIER
Naam:
Datum:
Klas:
Les / Training:
Lesnummer:
Persoonlijke doelstelling:
Evaluatie
Les/trainingsdoelstelling:
Beginsituatie
*Groep
Terugkoppeling naar
de nieuwe beginsituatie
1 - Procesevaluatie lesgeven
- Beginsituatie:
De beginsituatie voor de volgende les is: (wat
kunnen de deelnemers nu, wat ze voor de les nog
niet konden)
- lesopbouw
Motorisch:
Consequenties voor de les / training
Cognitief:
- Bewegingsvormen:
Sociaal-affectief:
- Organisatie:
*Individuele leerling/sporter
- Didactische werkvormen:
2 – Productevaluatie lesgeven
Heb ik mijn Persoonlijke doelstelling gehaald?
*Lesgever
Heb ik mijn les/trainingsdoelstelling gehaald?
*Overige factoren /randvoorwaarden
LESVOORBEREIDINGS- & EVALUATIEFORMULIER
Doel van de bewegingsvorm / activiteit
Bewegingsvorm / activiteit
Organisatie
Begeleiding / Didactische werkvormen
LESVOORBEREIDINGS- & EVALUATIEFORMULIER
Download