Agenda technische bijeenkomst Acrobatische gymnastiek

advertisement
Agenda acrobatische gymnastiek
technische bijeenkomst
Datum :
Locatie:
Tijd:
19 november 2013
Het hart ven Eefde, Jolinkweg 2 te Eefde
20.00 uur
1. Opening
2. Verandering DSP/KNGU
3. Evaluatie seizoen 2012-2013
-
Aandachtspunten voor de leiding
-
Wedstrijdbladen-post
-
Organisatie
4. Vooruitkijken seizoen 2013-2014
5. Invulling wedstrijdprogramma 2013-2014
6. Juryzaken
-
Verplichte bijscholing niveau 2
-
Sancties bij het niet leveren van juryleden
7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag (punten uiterlijk vrijdag aanstaande per mail naar
[email protected])
8. Sluiting
Download