Wat zijn SMART-doelen

advertisement
Wat zijn SMART-doelen?
Antwoord:
Een doel is SMART als het aan een aantal eisen voldoet.
Het doel moet specifiek zijn: beschrijf je doel in specifieke termen, niet in algemene.
Het doel moet meetbaar zijn: maak je doel meetbaar door een getal te noemen. Bijvoorbeeld: de (...) moet met
10% stijgen.
Het doel moet acceptabel zijn: wees gemotiveerd om het doel te halen, anders is de kans klein dat het lukt.
Het doel moet realistisch zijn: wees ervan overtuigd dat het doel haalbaar is. Wanneer het doel niet te bereiken
is, is dat erg frustrerend.
Het doel moet tijdgebonden zijn: noem ook altijd een periode.
Download