Specifieke vakbekwaamheidseisen Scheikunde

advertisement
Specifieke vakbekwaamheidseisen Scheikunde
Uitgangspunt is dat een universitair opgeleide leraar natuurwetenschappelijke problemen kan
benaderen vanuit chemisch perspectief en op alle domeinen uit het eindexamenprogramma vakkennis
heeft die het vwo-niveau overstijgt.5
Kerndomein
Analytische chemie
Anorganische chemie
Organische chemie
Fysische chemie
Biologische chemie
Natuurkunde
Wiskunde
Mogelijke onderwerpen
Structuuropheldering
Spectroscopie
Periodiek system
Ligandveldtheorie
Functie en reactiviteit van moleculen
Organische synthese
Statistische mechanica
Thermodynamica
Quantumchemie
Biochemie
Klassieke mechanica
Kwantummechanica (voorzover niet opgenomen in
kwantumchemie)
Calculus
Lineaire algebra
Omgevingsvakken
Bijvoorbeeld: theoretische of computationele chemie (modelling); (inleiding) chemische technologie;
macromoleculaire chemie; biochemie (bio-organische chemie; biotechnologie); polymeerchemie
Vakspecifieke methoden en benaderingswijzen
Praktisch en experimenteel werk o.a. experimenteervaardigheden, dataverwerking, verwerking
wetenschappelijke literatuur
Omvang
120 EC vakstudie (kerndomeinen + omgevingsvakken) met als bijkomende eisen:
x tenminste 60 ec verdeeld over alle kerndomeinen van de discipline
x tenminste 30 ec masteronderzoek in een van de domeinen van de scheikundekunde en/of
toepassingen van de scheikundekunde (waaronder de didactiek)
x binnen het totale pakket is tenminste 30 EC aanwijsbaar besteed aan praktisch/experimenteel
werk.
5
Bij het opstellen van dit kader is gebruik gemaakt van het Eurobachelorprogramma. (zie http://ectnassoc.cpe.fr/).
6
Download