mini A Mia Verschaeve - Het venijn zit in de staart

advertisement
Het venijn zit
in de staart
Hersenletsel
jaren later
en dan …
Regie over eigen leven
• Ervaringsdeskundigen aan
het woord
• Ellen Witteveen (Utrecht)
• Mensen van het
Afasiecentrum Rotterdam
Mia Verschaeve
Afasietherapeut (logopedist) &
Klinisch Linguïst
- Voor de AVN Landelijk Project
Coördinator Afasiecentra
- Manager Afasiecentrum Rotterdam
bij Stichting Zorgbeheer de Zellingen
Afasiecentrum?
• Rotterdam: 1998
• Landelijk AVN-project: 2002
• Utrecht, Amsterdam, Zwolle,
Twente, Apeldoorn, Zeeland
• AVN stelt kwaliteitscriteria
• Europees Platform: 2006-2007
Zorgketen
• Stoornisgerichte behandeling
• Trainen en begeleiding op activiteiten
en participatieniveau
Afasiecentra / Activiteitencentra /
ambulante begeleiding …
• Welzijnsvoorzieningen
Samenwerking centraal
• Zorginstelling(en) - AVN vrijwilligersorganisatie
• Ervaren Afasietherapeut
• Vraaggestuurde AWBZ zorg
• flexibele en kleinschalige
organisatie
Afasiecentra
• Activeren en ondersteunen mensen
die hulp vragen m.b.t. communicatiebeperkingen door NAH
• Expertise
<->
lotgenotencontact
• Ervaringsdeskundigen helpen in
coherente groepen  samen sterk
• Sfeer = gezellig, veilig en huiselijk
Missie Afasiecentra
• Vraaggestuurde professionele zorg op het
gebied van communicatie en resocialisatie
• Individuele hulpvraag en doelstellingen
• Oefenen in contact met Ervaringsdeskundigen in coherente groepen
• Vrijwilligers als brug naar maatschappij
• flexibiliteit en gezelligheid
Waarom afasie apart
Afasie
Meer dan
niet
kunnen
praten
Gespecialiseerde zorg
• Strategieën leren beter met
taalstoornissen omgaan
• Functioneren verbeteren m.b.t.
• Begrijpen, lezen, schrijven,
spreken, ondersteunde
communicatie, groepsgesprek,
geheugen en concentratie
• Leren van elkaar in coherente
groepen: Herkenning !
Zelf bepalen wanneer
doel bereikt is
doel bereikt, horizon verruimt zich
Nieuw doel
www.afasiecentrum.nl
• Informatie bij de posterpresentaties
• In de stand van de AVN
Afasiecentrum
• Expertise ook voor zorgverleners
• Voor mensen met afasie
of communicatiebeperkingen
door NAH
• Voor mantelzorgers en in het
bijzonder voor partners
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards