BOEDDHISTISCHE BEDEVAART. 287 draden en door den

advertisement
287
BOEDDHISTISCHE BEDEVAART.
CKOEI' VAN' B O E D D H I S T I S C H E
ALS O F F E R A N D E
I'IT
HRKNCKN
H E T VADERLIJK
ZIJ
MONNIKEN
VAN HUUMA Ol' BEDEVAART
EEN' G E B O R D I T R D F . WAAIER
PALEIS.
(l)EZE
WAAIER
l ) F 1'ANKllfl,
IS SEDERT IN DEN
draden en door den Boeddha zelve heet te
zijn ingesteld.
Nog vreemder gestalten vindt men onder
die Boeddhistische pelgrims van verre gewesten, die het vaderland van den Boeddha
komen bezoeken. Het zijn bewoners van
Sikkim en Bhoetan of zelfs van eigenlijk
Tibet — korte, stevig-gebouwde mannen en
vrouwen met platte, goedlachsche gezichten,
ingepakt in de dikke kleedij van hun snecuwig
hoogland. Vreemd kijken ze rond en onbeholpen bewegen ze zich. niet gewend aan
de warme, stoffige vlakte. Maar met niet
minder ijver dan de zuidelijke pelgrims van
Burma en Ceylon vereeren zij den Boeddha,
wiens leer ook in hun land beschaving en
licht heeft gebracht. Gewoonlijk worden zij
IK
VOORSTELLENDE
NI R VÜN A-TF.MI'EI.
KASIA.
BOEDDHA'S
VLCCHT
Ol'CiEHANGLN).
in hun ceremoniën geleid door lama's in
roodbruine pij, die onverstoorbaar het bidmolentje draaien.
Zoo ziet men dan tegenwoordig nog de
oranjekleurige gewaden van de Sakia zonen
in de overoude heiligdommen van het geloof.
Maar de gezichten van de dragers zijn onArisch. De leekebroeders en -zusters zijn
uitheemsch tot zelfs in hun kleeding. De
heiligdommen zelf zijn bouwvallen — een
uitgestrekt veld van brokkelige gemuurten
verwarrend in hun verweerde vormeloosheid,
waartusschen enkele massiever en minder
vervallen monumenten verrijzen als rotsen
in de zee.
Zulk een schouwspel, hoe aantrekkelijk
Download