Rayonbestuurder

advertisement
Competenties stafmedewerker bekostiging onderwijs
A.
Kerncompetenties AOb

Klantgerichtheid
Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten; het vermogen
om de behoeften van de klant te inventariseren en daarnaar te handelen.

Kwaliteitgerichtheid
Streven naar het leveren van een kwaliteit van dienstverlening die gebruikers
daarvan tevredenstelt, door gebruik van eigen inhoudelijke kennis en vaardigheden
en inzicht in de vraag van de gebruiker.

Kostenbewustzijn
Zich bewust zijn van de financiële consequenties van eigen handelingen en besluiten
en van die van anderen en zich ernaar gedragen deze consequenties voor de
organisatie zo gering mogelijk te laten zijn.
B.
Specifieke competenties

Omgevingsbewustzijn:
Goed geïnformeerd zijn over organisatorische, economische, maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Initiatief:
Het op eigen initiatief ondernemen van (risicodragende) actie om bepaalde (nog niet
gestelde) doelen te bereiken. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.

Overtuigingskracht:
Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming
voor voorstellen, plannen en ideeën.

Probleemanalyse
Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt
gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt conclusies uit beschikbare
informatie.
Download