Politiekmaatschappelijke stromingen

advertisement
Politiekmaatschappelijke stromingen ten tijde van de Industriële Revolutie
Liberalisme
 Voor vrijheid
 Individu staat centraal
 Economische vrijheden
 Persoonlijke vrijheden
 Weinig regels
Werd groot na 1825
© Stef van der Velden www.stefvandervelden.nl
Confessionalisme
Komt voort uit het
conservatisme ( een stroming
die weinig veranderingen wilde)
 Zijn antirevolutionair
 Zijn erg gelovig
(katholiek/protestant)
 Stellen het geloof centraal
in hun politieke
gedachtegoed.
 Zijn tegen de verlichting.
Socialisme
 Voor gelijkheid
 Wil geen verschillen
tussen armen en rijken.
 Werd groot na de start
van de Industriële
revolutie c.a. 1870
Marxisme
 Komt voort uit het
socialisme.
 Bedenker is Karl Marx
(Duits)
 Arbeidende klasse moest
in opstand komen tegen
de rijken (bourgeoisie)
met als doel het in handen
krijgen van de
productiemiddelen.
 Weinig ruimte voor het
individu.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards