35produceren voor de wereldmarkt

advertisement
3.5 Thema 5 – Produceren voor de wereldmarkt
De leerlingen kunnen
-> formuleren welke motieven ondernemingen hebben om zich op de
internationale markt te begeven
Wat zet ondernemingen tot internationale handel aan?
grotere afzetmarkt
specialiseren
lagere prijzen
lagere prijzen in het buitenland
gevarieerd goederen- en dienstenpakket
aanbieden van producten die op de eigen markt niet voorkomen
-> motieven aangeven voor ondernemingen om zich in andere landen te vestigen
Waarom zetten ondernemingen vestigingen op in andere landen?
inspelen op de voorkeur van de lokale verbruiker
invoerheffingen ontlopen
lonen zijn lager dan in het eigen land
andere kosten zijn lager dan in het eigen land
-> voor- en nadelen aangeven voor het gastland van de aanwezigen
Hebben landen baat bij de vestiging van buitenlandse ondernemingen?
economische groei en tewerkstelling
winsten niet herinvesteren
ontoelaatbare druk uitoefenen op de overheid
producten maken die elders verboden zijn
-> formuleren hoe en waarom de overheid de internationale handel soms
belemmert
-> de rol van de Europese Unie en van de WTO toelichten bij de vrijmaking van de
internationale handel
Stimuleert de overheid de internationale handel?
tewerkstelling
strategische sectoren
Europese markt
Wereldhandelsorganisatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards