Grondrechten

advertisement
Grondrechten
Wat voor soorten grondrechten zijn er eigenlijk allemaal?
Er zijn verschillende soorten grondrechten. Er zijn klassieke- , sociale- en participatie
grondrechten. De grondrechten van Nederlandse burgers staan in de wet.
De grondrechten van iedere burger staan in de wet. Er zijn verschillende soorten
grondrechten.
Allereerst zijn er klassieke grondrechten, die de overheid verbieden in te grijpen in
bepaalde zaken. Zo houdt het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’ in dat de overheid
niet bepaalt wat je mag zeggen. De vrijheid van drukpers garandeert dat de overheid niets
te zeggen heeft over journalistiek en vrije pers en het recht op godsdienstvrijheid
betekent dat je vrij bent om zelf een geloof te kiezen, zonder dat de overheid daar iets mee
te maken heeft.
Er zijn ook grondrechten die de overheid juist verplichten iets te doen. Dat zijn de
zogenaamde ‘sociale grondrechten’. Die grondrechten schrijven voor dat de overheid zorg
draagt voor zaken als werkgelegenheid, sociale zekerheid en onderwijs.
Dan zijn er ook nog gelijkheidsrechten. Het discriminatieverbod, dat in artikel 1 van de
Grondwet staat, is hier het beste voorbeeld van: “Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”.
Tot slot zijn er ook nog participatierechten, die bepalen dat alle burgers mogen meedoen
aan het politieke proces. Je mag in Nederland kiezen – het actieve kiesrecht of: stemrecht,
en je mag gekozen worden – het passieve kiesrecht.
Download