ZOVER - Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject

advertisement
ZOVER - Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductieproject
Het project ‘ZOVER’ wil de kmo’s uit de deelnemende gemeenten - Oudenaarde, Kruishoutem
en Ninove - stimuleren tot de verhoging van de energie-efficiëntie van hun bedrijf, zowel wat
betreft het productieproces als de gebouwen. Door de aanbieding van een gratis traject
kunnen de kmo’s met beperkte inspanningen toch een substantiële verlaging van hun
energieverbruik bekomen. Het traject bestaat uit een energie-audit en intensieve begeleiding
bij de uitvoering van de daaruit voortvloeiende maatregelen. VOKA Oost-Vlaanderen richt
bijkomend een lerend netwerk op waarbinnen bedrijfsleiders hun ervaringen kunnen delen
met andere bedrijven. Op die manier wil het project de bereidheid tot de energie-efficiënte
investeringen verhogen.
Subsidies
EU-subsidie
Dienst Economie, Europese & Internationale
Samenwerking
Andere
Projectleider
Stad Oudenaarde
Partners
Stad Ninove, Gemeente Kruishoutem,
Kamer van Koophandel OostVlaanderen (VOKA)
Thema
Energie-efficiëntie, Klimaat
Prioriteit
Koolstofarme economie
Provincie Oost-Vlaanderen • Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
T 050 40 34 72 • www.oost-Vlaanderen.be/europa • [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards