Checklist voor het klinisch interview van het kind

advertisement
Checklist voor het klinisch interview van het kind
F.Boer & E. Vos-Thiels
Algemeen
*Aanmeldingsklachten
Ziektebesef
Ziekte-inzicht
Lijdensdruk, motivatie voor hulpverlening
Uiterlijk, gezondheid en ziekte
Uiterlijk:
Opvallende kenmerken (dysmorfieën)
Lichaamsbouw
Verzorging
Leeftijdsschatting
*Lichamelijke functies (slapen, eten, menstruatie)
*Somatische klachten en verschijnselen (hoofdpijn, buikpijn etc.)
*Seksueel functioneren (vanaf de adolescentie)
Sociale functies, contact en communicatie
Contact met onderzoeker
Relaties binnen het gezin
*Ouders, stief of pleegouders:
Hechting
Separatie- en herenigingsreactie
*Broers en zussen
*(Beleving) opvoeding
Relaties met andere volwassenen
*Relaties met leeftijdgenoten
Vermogen tot inschatten van gevoelens anderen (empathie)
Cognitieve functies
Bewustzijn
Dissociatieve verschijnselen
Oriëntatie
Aandacht, concentratie
Uitvoerende functie (executieve functies, planning, cognitieve flexibiliteit)
Taal/spraak
Geheugen
Waarnemen
Denken (vorm en inhoud)
Intelligentie
Affectieve functies/gevoelsleven
*Stemming
Depressie
Euforie/manie
Suïcidaliteit
*Angst/vermijdingsgedrag
*Dwanggedachten en -handelingen
Afweermechanismen
*Zelfbeeld en zelfwaardering
Motoriek
Grove motoriek
Fijne motoriek
Tics
Motorische stereotypieën
Psychomotoriek
Spel
Functioneel spel
Fantasiespel, rollenspel
*Vrijetijdsbesteding (hobby’s en belangstellingsgebieden)
*Functioneren op school (evt. werk)
Schoolse vaardigheden
Relaties met klasgenoten (evt. collega’s)
Relaties met leerkrachten
Gedragsregulatie
*Agressie (tegen zelf/anderen)
*Anti-sociaal gedrag
Impulsiviteit
Frustratietolerantie
Omgang met genotsmiddelen
Gewetensfunctie
*Levensgebeurtenissen
Life events (scheiding, overlijden, verhuizingen etc)
Schokkende gebeurtenissen
Toekomstperspectief
Inschatting van risico- en beschermende factoren
Copingvaardigheden, afweermechanismen
Literatuur
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997): Practice Parameters for the Psychiatric
Assessment of Children and Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.
36(10S) (Supplement):4S-20S
Verhulst, F.C. (2000). Het diagnostisch interview met het kind of de jeugdige. In F.C. Verhulst & F.
Verheij (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie – Onderzoek en diagnostiek (pp. 92-103), Assen: van Gorcum.
Lewis, M. & King, R.A. (2002). Psychiatric Assessment of Infants, Children, and Adolescents. In M.
Lewis (Ed.), Child and Adolescent Psychiatry – A Comprehensive Textbook (pp. 525-544). Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Download