Slide 1 - HSV Den Haag

advertisement
TPO NA1a&b 2014-15
Welkom!
• Jacqueline Meerding
NA1a
• Judith Preston
NA1b
• Eric Stins
NA1a&b
Hoe kunnen jullie
de kinderen helpen?
•Praat over school
•Betrek jullie kinderen bij de voorbereidingen
•Wees bewust van jullie eigen emoties
•Niet te laat komen
•Luisteren en vragen stellen (maar niet te veel!)
Een dag in NA1
Absentie/kringgesprek
8:45
Hapje eten
10:00
Buitenspelen met IDR
10:30
Lunch & buitenspelen
12:00 13:00
15:00
Einde schooldag
ma.di.do.& vr.
Einde schooldag wo.
12:30
Wat hebben de kinderen
nodig?
•Een ‘pauze-hapje’ en drankje
•Lunch
•Evt. Schoolmelk Campina
•Gymkleding: broekje/shirt, gymschoenen
•Een set extra kleding (“ongelukjes”)
Taal – Nederlands
Alle begrippen van
taalontwikkeling voor
4/5jarigen
Grove en fijne
motoriek
Leren in NA1
Engels
Communicatieve
vaardigheden, woordenschat
Rekenen
Alle rekenvaardigheden
voor 4/5jarigen
Sociaal-emotionele
vaardigheden –
Samen werken en spelen
IPC (inc. gym & muziek)
•Dit ben ik
•Doen alsof
•Winkelen
•Dieren
•Zand en Water
Hoe kunnen jullie helpen?
Spreken en luisteren
•Wat vinden ze leuk? Verhalen, schooltv programmas,
spelletjes, Flip de Beer, Koekeloere, My name is Tom
•Nieuwsgierigheid stimuleren
•Betrekken bij gesprekken aan tafel
•Verhalen en gedichtjes voorlezen
•‘Doen alsof activiteiten’ stimuleren
Taalontwikkeling
•Verhalen voorlezen
•Samen prentenboeken bekijken, kinderen laten
vertellen
Fijne motoriek
•Potloden ,stiften en schaar gebruiken
•Verven
•Links of rechts? Zelf laten bepalen
•Vormen tekenen in de lucht en in het
zand
•Potlood en schaar goed vast houden
Grove motoriek
•Balspel, rennen, klimmen, fietsen, steppen
Rekenen
•Tellen overal
•De juiste woorden gebruiken
•Samen de tafel dekken, boodschappen doen,
naar de klok kijken ,volgorde van de dag
•Kijk om je heen, welke vormen zie je in de
omgeving?
Persoonlijke, sociale
en emotionele ontwikkeling
•Samenspelen met andere kinderen
binnen/buiten de klas, binnen en buiten
school
•Samen delen en wachten tot jij aan de
beurt bent
•Zelfstandig naar de WC, omkleden, tas
pakken etc.
•Altijd opruimen en helpen opruimen
•Zelf (de juiste) keuzes maken
De wereld om ons heen
•Familie, cultuur, landen, tradities
bespreken
•Planten en dieren verzorgen
•Het weer, de seizoenen en
weersveranderingen bespreken
Creativiteit
•Muziek luisteren & maken, liedjes zingen
•Dansen & toneelspelen
•Samen knutselen
Hulp bij activiteiten
• Klassenmoeders
NA1a
Aline Balkema/
Marloes Plesman
NA1b
Annemarie Kallan/
Hedi de Kempenaer
Dates for your diary
• 15 September – studiedag; kinderen vrij
• 16 September – Prinsjesdag; kinderen
vrij…even zwaaien!
• 18 September – Schoolbrengdag
• 19 September –
International Day of Peace (21 Sept);
iedereen in het wit;
International (Food) Fair - OAC
• 20 September –
Run for Peace/Vredesloop
Contact
[email protected]
06-11098121
[email protected]
06-15277558
[email protected]
06-44190693
(1a di. 1b do.)
Vragen?
Bedankt en tot
morgen!
Download