Ontwikkeling - N. Devogelaer

advertisement
JOnG! in ontwikkeling
Kenmerken van ontwikkeling op de leeftijd van
8 maanden
Met de steun van …
Dit onderzoek werd uitgevoerd door:
• Nancy Devogelaer en Cécile Guérin (onderzoekers)
• Paul De Cock en Karel Hoppenbrouwers (promotoren)
In samenwerking met Kind en Gezin, en vele kinderen
en ouders
Met de steun van het Steunfonds M.M Delacroix, in
het kader van de Leerstoel “Kind, Ontwikkeling en
Samenleving”
1
Wat is ontwikkeling?
 Ontwikkeling als ‘verandering’
 Aanleg en ervaring – wisselwerking kind en omgeving
 Voorspellende waarde van vroegkinderlijke
ontwikkeling en/of risicofactoren: continuïteit of
onvoorspelbaarheid?
Screening of Surveillance?
 Developmental Surveillance (Dworkin, 1993)
‘… is a flexible, continuous process whereby knowledgeable
professionals perform skilled observations of children
during the provision of health care. The components of
developmental surveillance include eliciting and attending
to parental concerns, obtaining a relevant developmental
history, making accurate and informatieve observations of
children, and sharing opinions and concerns with other
relevant professionals.’
2
Op welke leeftijd ontwikkeling evalueren?
 Gestandaardiseerde ontwikkelingsevaluatie op de
leeftijd van 8-9 maanden:
Council of Children with Disabilities (AAP, 2006):
 Ontwikkelingstoezicht aanvullen met gestandaardiseerde screening
op de leeftijd van 9, 18 en 30 maanden
Drillien, Pickering & Drummond, 1988; Regalado & Halfin, 2001:
 Screening naar ontwikkelingsstoornissen op 9 maanden en 2 jaar
Van Haastert et al, 2006:
 Leeftijdsspanne tussen 7 en 9 maanden is van bijzondere betekenis
voor grof motorische ontwikkeling
De stem van ouders
 Ouders observeren dagelijks
 Ouders zijn doorgaans accurate observatoren van
ontwikkeling en gedrag van hun kind.
 Eenzelfde vragenlijst ingevuld door ouders en professionals
vertoont over het algemeen grote mate van overeenkomst
 Overeenkomst tussen gestandaardiseerde oudervragenlijst en
gestandaardiseerd ontwikkelingsonderzoek door professional
is minder eenduidig
 Bij voorkeur koppeling ouderbevraging aan klinisch
beoordeling door een professional (getrapt of complementair)
3
Aanbeveling ontwikkelingsevaluatie in CB
 Wetenschappelijke State of the Art (2010)
Elk contact: ontwikkelingsanamnese, ouderbevraging (bv. ASQ), van
Wiechenonderzoek
Uitgebreider ontwikkelingsonderzoek: 9 en 24 m (systematisch), andere
leeftijden (op indicatie)
Doelstelling van deze studie
 Formuleren van kencijfers van normale en
afwijkende ontwikkelingspatronen aan de hand van
een gestandaardiseerd ontwikkelingsonderzoek door
een professional
4
Gegevensverzameling JOnG-0
Samenstelling referentiegroep
5
Leuven Developmental Assessment Tool (L-DAT)
 Grofmotorische ontwikkeling
•
Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
 Fijnmotorische ontwikkeling
•
Erhardt Developmental Prehension Assessment (EDPA-R)
•
‘grijpen van een kubus’ en ‘grijpen van een suikerparel’
 Mentale en communicatieve ontwikkeling
•
Ordinale schalen van Uzgiris en Hunt
 Neurologisch onderzoek
•
Infant Motor Screen by Nickel (IMS)
 Incidentele observaties (Cioni & Mercuri, 2008)
Grove motoriek (AIMS)
6
Grove motoriek (AIMS)
Grove motoriek (AIMS)
Referentiegroep JOnG!
7
Grove motoriek (AIMS)
Referentiegroep JOnG!
Grove motoriek (AIMS)
Gemiddelde score volgens leeftijd
8
Grove motoriek (AIMS)
Relatie met tijd wakker in buiklig
Fijne motoriek (EDPA-R)
9
Fijne motoriek (EDPA-R)
Fijne motoriek (EDPA-R)
Referentiegroep JOnG! – Grijpen kubus
10
Fijne motoriek (EDPA-R)
Referentiegroep JOnG! – Grijpen suikerparel
Mentale en communicatieve
ontwikkeling (Uzgiris en Hunt)
11
Mentale en communicatieve
ontwikkeling (Uzgiris en Hunt)
Mentale en communicatieve
ontwikkeling (Uzgiris en Hunt)
(Referentiegroep, % met leeftijdsadequate uitvoering)
12
Neurologische tekens (IMS by Nickel)
Neurologische tekens (IMS by Nickel)
13
Neurologische tekens (IMS by Nickel)
Referentiegroep JOnG!
Conclusies voor ontwikkelingsevaluatie in CB
 Ouderbevraging (ASQ) vervangt ontwikkelingsonderzoek niet,
maar kan belangrijke aanvulling zijn
 Ontwikkelingsonderzoek op 8 à 9 maanden:
 IMS (Nickel): vertrekpunt of sluitstuk?
 AIMS opnemen in ontwikkelingsonderzoek: JOnG! kencijfers kunnen
hier gelden als referentie
 EDPA-R en/of Ordinale schalen laten toe om bij sommige kinderen de
respectieve aspecten van ontwikkeling diepgaander en meer
‘kwalitatief’ (hoe? i.p.v. wat?) te evalueren aan de hand van de JOnG!
kencijfers voor deze instrumenten
14
Contactgegevens
KU Leuven – Departement Maatschappelijke
Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
Omgeving en gezondheid
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 Leuven
tel. +32 16 3 36880
fax +32 16 3 36883
[email protected]
[email protected]
Discussie
15
Download