Betreft 3+ activiteiten - Stichting Kinderopvang Barendrecht

advertisement
3+ activiteiten op de Bamboebeer (bamboe en ’t Woud)
Voor de kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar (“de 3+ kinderen”) willen wij op de Bamboebeer extra
activiteiten aanbieden.
Binnen het vaste dagritme van de beide verticale groepen doen wij natuurlijk dagelijks allerlei leuke
activiteiten, maar de dag wordt ook bepaald door eten, slapen en de verzorgende taken voor de
kinderen. We willen de 3+ kinderen tussen 10.00 en 10.30/10.45 van de groep meenemen voor de
activiteit (in gang, BSO ruimte, gymzaal (school) of buiten).
Door het aanbieden van 3+ activiteiten willen wij met name de kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar extra
stimuleren: door hen uit te dagen in hun spel en ontwikkeling, samen met hen op ontdekkingsreis te
gaan, hen te prikkelen voor nieuwe dingen.
Kinderen zijn op het kinderdagverblijf niet alleen bezig met spelen, wij willen ook de kinderen zoveel
mogelijk meegeven om hen, als ze 4 jaar zijn, op zo goed mogelijke wijze naar de basisschool te laten
gaan. Hiervoor willen wij in de 3+ activiteiten hen op de verschillende ontwikkelingsgebieden
activiteiten aanbieden.
Dit doen wij op spelende wijze, wij zijn geen ‘school’ en zullen de kinderen verschillende (nieuwe)
dingen aanbieden om hen uit te dagen, maar een kind kan altijd zelf aangeven of het mee wil doen of
niet. De 3+ activiteiten zijn ‘leuk’ en ‘moeten’ zeker niet!
Bij het aanbieden van 3+ activiteiten kijken wij naar wat elk kind nodig heeft, maar ook: wat speelt er
op dit moment in de beleving van een kind? Waar zijn de kinderen zelf mee bezig? Is er een vraag van
een kind?
Wij nemen dit mee om de tijd voor 3+ activiteiten vorm te geven! Soms bereiden we zelf iets voor,
soms zullen we dit loslaten, omdat er vanuit de kinderen een nieuw onderwerp wordt aangedragen!
Bij de 3+ activiteiten werken we vanuit onze pedagogische visie, zoals die beschreven is in ons
Pedagogisch Kompas (alle ouders hebben deze ontvangen in de uitgedeelde SKB map).
De ontwikkelingsgebieden waar aan gewerkt kan worden zijn:
 Motorische ontwikkeling
o Grove motoriek
o Fijne motoriek
 Zintuiglijke ontwikkeling
o Zien
o Horen
o Voelen
o Proeven/ruiken
 Taalontwikkeling
o Passieve taal (begrijp je wat er gezegd wordt)
o Actieve taal (kan je zelf dingen benoemen, vergroten woordenschat)
 Cognitieve ontwikkeling
o Nieuwe uitdagende prikkelende dingen leren om kind cognitief uit te dagen
 Sociaal emotionele ontwikkeling
o Samen spelen (spelletjes, beurtverdeling, samen iets leren)
o Doen alsof spel
o De echte wereld.
Bij het aanbieden van de 3+ activiteiten werken we volgens een schema, waarbij elke 8 weken een
ander ontwikkelingsgebied centraal staat. Zo werken we een tijdje aan dezelfde
ontwikkelingsgebieden, we gaan samen met de kinderen steeds een stapje verder, we borduren voort
op wat er in een eerdere week gedaan is. Per week worden de kinderen op een andere dag
meegenomen met de 3+ activiteiten, zodat alle 3+ kinderen aan de beurt komen.
In de gang zullen bij de fotomuur per week foto’s opgehangen worden van de 3+ activiteiten. Voor
beeldmateriaal van de 3+ activiteiten kunt u daar dus even gluren! De Pedagogisch Medewerkers
zullen in de overdracht stilstaan bij wat er die dag aan 3+ activiteiten is aangeboden (wisselende
dagen per week).
We horen graag van u als ouder wat u van de 3+ activiteiten vindt. Voor vragen kunt u terecht bij een
van de Pedagogisch Medewerkers van de Bamboe of ’t Woud.
Schema met planning 3+ activiteiten 2012.
Datum
Maandag 23 april
Dinsdag 1 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 24 mei
Dinsdag 29 mei
Maandag 4 juni
Woensdag 13 juni
Donderdag 21 juni
Maandag 25 juni
Dinsdag 3 juli
Woensdag 8 augustus
Donderdag 16 augustus
Maandag 20 augustus
Dinsdag 28 augustus
Woensdag 5 september
Donderdag 13 september
Maandag 17 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 3 oktober
Donderdag 11 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 23 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 8 november
Maandag 12 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 28 november
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Ontwikkelingsgebied
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Grove motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Fijne motoriek
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Zintuiglijke ontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling
Download