PowerPoint-presentatie

advertisement
Klaar voor het eerste leerjaar?




Wat leren jullie kinderen allemaal in de
kleuterschool?
Wanneer is mijn kind klaar voor het eerste
leerjaar?
Wat doet de juf/meester in de klas?
Wat kan ik thuis doen?
Samenwerking tussen:
 school
 CLB
 de ouders

Hoe?
 Observaties op school, thuis, oudercontacten
 4 MDO’s per jaar
 Advies naar ouders toe


Als het voldoende scoort op :
 Visuele waarneming
(ZIEN)
?

Verschillen kunnen zien tussen letters/cijfers:





b
w
m
6
en
en
en
en
d
v
n
9
Verschillen kunnen zien tussen woorden:
 mos en som
 kat en tak

Getalbeelden koppelen aan een getal:
 lotto,
memory, domino
 Spelletjes
zoals “ik zie , ik zie wat jij niet ziet”
 Verstopspelletjes
(leg 4 voorwerpen op een rij, neem er
een weg, kind zegt wat weg is)
 Zoek
de 7 verschillen in prentjes
 Letters
van hun eigen naam herkennen in folders,
affiches,…

Auditieve waarneming
(HOREN)
Geluiden en klanken kunnen
herkennen
?
Kunnen onthouden wat men gehoord heeft

hoor je het woord ‘oom’? (handen in de lucht)
 ook, ool, oom, oor, oos, oom, oot

waar hoor je de letter ‘m’ in het woord?
• b oo m / m aa k / k a n

hakken en plakken
• oo m / r aa m / m i k

Rijmspelletjes (=woorden die hetzelfde klinken,
taart-kaart)

versjes en liedjes oefenen het geheugen

luisteren naar verhaaltjes stimuleert het
aandachtig luisteren

Zelf woordjes hakken en plakken (zoals op school
 wwww i mmmmm / we iii em)

Bewegen (grove en fijne motoriek)
bos of park
Grove motoriek
speeltuin
Kralen
rijgen
knippen
voetbal
Fijne motoriek
puzzelen

grove en fijne motoriek hangen samen

Turnlessen
 Klimrek
 Koprol
 Balspelen
Sherborne
 Juf Geert





Evenwicht (ook belangrijk om stil te kunnen
zitten)
Algemene lichaamscontrole (ook mee te
maken dat je handen los van je lichaam of
mond (tong) kan bewegen en de rest stil
blijft)
Oog-handcoördinatie (balspelen)
www.bodymap.be (tips voor ouders)

Denken
?






stappenplan volgen (instructie tijdens de les)
verjaardagskalender
dagindeling
navertellen van een verhaal (in de juiste volgorde)
vraagstukken
getalrij ( 0 – 1 – 2 – 3 - ….)

Samen een taart bakken :
 Hoe gaan we dit doen ?
 Wat hebben we allemaal nodig ?
 Hoe zou jij dit doen ?

Alleen een boodschap laten doen

Regelmatig de tijdsbegrippen gebruiken

Rekenbegrippen
?

getallen in de juiste volgorde zetten op een
getallenas

voorwerpen van groot naar klein leggen
voorwerpen kunnen tellen


speelgoed opruimen (ordenen en indelen)

tafel laten dekken (links, rechts)

spelen met blokken (erbij, eraf)

knopendoos

in bad maatbeker en verschillende soorten bekers
geven

Taalbeheersing (PRATEN)
?

Goede zinsbouw
◦ Technisch lezen
◦ Begrijpend lezen


Zich uitdrukken in het dagelijkse leven
Opdrachten begrijpen






Praat zoveel mogelijk met uw kind, neem de tijd
om te luisteren
Samen liedjes zingen
Poppenkast spelen, verkleedspelletjes
Vriendjes uitnodigen
Kinderprogramma’s op TV
Voorlezen (zie tips)







Bekijk samen de kaft
Laat uw kind vertellen
Voorspel samen het verhaal
Let op moeilijke woorden
Maak het levendig
Praat na over het boek, stel vragen
Lees het boek meerdere keren voor

Sociale vaardigheden (Hoe ga ik met anderen om ?)
?
Zichzelf kunnen behelpen
(aankleden, …)

Vriendjes maken

Ontdekken van gevoelens bij anderen

Eigen gevoelens kunnen verwoorden

Zorg opbrengen voor iets of iemand anders

Hulp vragen en zich laten helpen

Gezelschapsspelletjes (spelregels)

Spelen met andere kinderen

Je kind af en toe ergens laten logeren

Niet te veel beschermen. Laat je kind je eigen
ontwikkeling doormaken

Lichaamskennis
?
Wat kan je doen met je lichaam?
Door observaties op school en thuis :
 Concentratie
 Werkhouding
 Luisterhouding
 Zithouding
 Interesse
 Leergierigheid
 …
 Het
kind is leerrijp
 Eerste leerjaar
 Het
kind is bijna leerrijp maar nog niet
helemaal
 Eerste leerjaar mits extra ondersteuning
 Overzitten derde kleuterklas
 Het
kind is niet leerrijp
 Overzitten derde kleuterklas


Is je kind ten minste 220 halve dagen
aanwezig geweest in 3de kleuterklas ?
advies is niet bindend,
ouders beslissen
Is je kind minder dan 220 halve dagen
aanwezig geweest in 3de kleuterklas ?
klassenraad van de lagere school
beslist of je kind mag overgaan
Download