Info avond groep 1-2

advertisement
Info avond groep 1-2
Welkom allemaal
Auditieve/ taalontwikkeling
Fonologisch bewust zijn
Fonemisch bewust zijn
Letterkennis
Mondelinge taal,
Zinsbouw en
Woordenschat.
Fonologisch bewust zijn
-Luisteren
-Zinnen en woorden
-Rijmen en
-klankgroepen
Fonemisch bewust zijn
-Isoleren van klanken,
-Synthese van klanken,
- Analyse van klanken en
-Het manipuleren
Letterkennis
-Letters aanwijzen
-Letters benoemen
-Letters in woorden
-Schrijven
Hierna lezen in groep 3!!!
Rekenen
Getalbegrip en automatiseren
•
•
•
•
•
•
cijfersymbolen van 0 t/m 10 herkennen
als getal en snappen welke hoeveelheid
erbij hoort.
tellen tot 20.
terug tellen vanaf 10 (gr. 1) en vanaf
20 (gr. 2).
vanaf een gegeven getal verder tellen
schatten van hoeveelheden gekoppeld
van de begrippen meer/minder
buurgetallen benoemen in de telrij tot
de 20, gekoppeld aan de begrippen wat
komt ervoor en wat komt erna.
Kunnen benoemen van het grootste en
kleinste getal.
Rekenen
Begrippen
•
•
•
•
•
•
•
Kleur,
Vorm
Classificeren
Seriëren
Vergelijken
Meten en
wegen
Visueel/ ruimtelijke
waarneming
Visuele waarneming
Ruimtelijke waarneming
•
•
•
•
•
Visuele discriminatie (o.a. Puzzels)
Visuele analyse en synthese
Visuele geheugen
•
Positie (op/ onder)
Richting ( ernaar toe/ er vanaf)
en
Afstand (dichtbij en veraf)
Gezien vanuit het kind!!!
Motorische ontwikkeling
Grove motoriek en
Fijne motoriek
Grove motoriek
- Gaan,
- Springen,
- Klimmen en klauteren,
- Balanceren
- Werpen en vangen en
- Coördinatie
Fijne motoriek
- Algemene vaardigheden,
- Pakken en plaatsen,
- Papier manipulaties,
- Sluitingen,
- Hanteren potlood/pen
Sociaal/ emotionele
ontwikkeling
Sociaal gedrag
•
•
•
•
Contact leerkracht en leerling,
Contact met mede leerlingen,
Sociaal gedrag vanuit het kind en,
Richten naar de groep (hanteren
van groepsregels).
Groeps- / schoolregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.25 uur gaat de eerste bel, kinderen naar binnen. 8.30 uur gaat de tweede bel. De
lessen gaan beginnen. De deur bij de kleuters gaat op slot ivm veiligheid. Komt u later
kunt u via de hoofdingang naar binnen.
Wij stimuleren het kind, zelfstandig naar binnen te komen dus, neemt u buiten
afscheid.
De leerkracht is voor u beschikbaar om 12.00 uur en om 15.15 uur.
Boodschappen kunnen met een briefje of telefonisch doorgegeven worden.
Bij bezoek aan arts wordt het kind altijd ervoor en erna op school verwacht.
Gym kleren zijn verplicht. Gymschoenen en gymbroek voorzien van naam.
Tijdens de pauze eet uw kind een boterham, stuk fruit of peperkoek.
Het fruit kan in de postvakken gelegd worden en grote tas is niet altijd nodig.
Attenties voor verjaardagen mogen altijd gemaakt worden maar wel op initiatief van
het kind.
De verjaardag van uw kind vieren kan altijd maar in overleg met de leerkracht.
Geen snoep en cadeau traktaties.
Bij diaree en overgeven uw kind thuis houden i.v.m besmetting.
Bij groei of hoofdpijn uw kind gewoon naar school laten gaan er vanuit gaan dat de
leerkracht echt contact opneemt als het niet meer gaat.
Bedankt voor uw belangstelling en aandacht
Els en Linda
Download