Articulatiestoornissen

advertisement
Articulatiestoornissen
Er wordt van een articulatiestoornis gesproken wanneer kinderen niet in staat zijn om de
klanken van de moedertaal correct te gaan gebruiken of uit te spreken. De klanken worden
stap voor stap aangeleerd dus is het normaal dat kinderen op een bepaalde leeftijd
moeilijkheden ondervinden met bepaalde klanken. Er wordt echter pas van een
articulatiestoornis gesproken wanneer het kind achterop blijft in zijn/haar spraakontwikkeling
in vergelijking met leeftijdsgenoten.
Er zijn twee verschillende articulatiestoornissen:
1. een fonetische articulatiestoornis
2. een fonologische articulatiestoornis
Bij een fonetische articulatiestoornis kan een kind een bepaalde klank niet goed uitspreken.
Vaak hebben deze kinderen moeilijkheden met het uitspreken van bepaalde klanken zoals s, z,
l, n, t, d,… Deze worden vaak uitgesproken met de tong tussen de tanden. Er wordt dan van
een interdentale articulatie (gesproken.
Ook de uitspraak van de R kan voor problemen zorgen.
Bij een fonologische articulatiestoornis worden klanken verkeerd gebruikt bij het vormen
van een woord. Jonge kinderen gaan de woorden van volwassenen vereenvoudigen, daarom
wordt gesproken over een fonologisch vereenvoudingsproces. Naarmate kinderen ouder
worden gaat hun taal steeds meer lijken op deze van volwassenen en verdwijnen deze
vereenvoudigingsprocessen. Gaan kinderen deze processen echter langer toepassen dan hun
leeftijdsgenoten, dan spreken we over een fonologische articulatiestoornis. Een voorbeeld :
- de tip legt eieren. Het kind bedoelt : de kip legt eieren
Behandeling bij articulatiestoornissen
Bij fonetische articulatiestoornissen gaan we de klinker of medeklinker die voor
moeilijkheden zorgt op verschillende manieren aan bod laten komen, hierbij is veel aandacht
over de plaatsing van de klank in de mond. De klank wordt vaak eerst alleen geoefend, daarna
in woorden en zinnen.
Bij fonologische stoornissen werken wij volgens twee verschillende programma’s. Namelijk:
• werken met minimale paren en bewustwording van woordbetekenissen.
• het aanbieden van fonologisch correcte woorden volgens Hodson & Paden.
Het is afhankelijk van het kind en de leeftijd van het kind welke methode er gebruikt gaat
worden.
Download