De mooiste moeder

advertisement
Het volgende thema van Schatkist is de mooiste moeder.
Anne wil haar moeder eens lekker verwennen voor Moederdag. Daarom heeft ze allerlei dingen
bedacht. Dat varieert van een lekker ontbijtje tot een warm bloemenbad. Anne vindt het geweldig,
maar haar moeder weet niet goed wat ze ervan moet vinden. Als moeder op het eind van de
dag wordt gefotografeerd als ‘mooiste moeder’ is Annes plannetje helemaal gelukt.
We houden gesprekjes volgen het taalprogramma van Marla van Wijk , leren liedjes en versjes,
verven de familie van Pompom , lezen boeken en maken een woordweb over het onderwerp familie.
We leren de letters ee, z, w en o. Benoemen, begin- , midden en eindklank. Bespreken, wat een letter
en een woord is en tellen hoeveel woorden er in een zin staan. Delen woorden op in klanken en
plakken de klanken tot een woord.
Kinderen van groep 2 oefenen schaduw van voorwerpen, waar staat een getal in de telrij,
buurgetallen en de cijfers tot 20.
Kinderen van groep 1 spelen met de rekenbegrippen; zwaar, licht en even zwaar. Oefenen met het
herkennen van de cijfers tot 12 .
We hebben sportdag op woensdag 24 mei of bij slecht weer woensdag 31 mei.
Download