Nieuwsbrief - Basisschool de Punt

advertisement
Obs De Punt | Schooljaar 2015-2016 | Nummer 19 | 27 Mei 2016
Sportdagen groepen 1/2 en groepen 5/6: (Speerpunt: onderwijs voor een brede
ontwikkeling:
We hebben twee mooie sportdagen achter de rug. De kinderen hebben ontzettend
genoten van alle sportactiviteiten. Veel dank ook voor de leerlingen van de groepen 7 en
8 die respectievelijk de groepen 1/2 en 5/6 hebben begeleid bij de dagen. Zij hebben dat
ontzettend goed gedaan. Zij hebben daarmee bijgedragen aan ons ontmoetingspunt:
Een veilige en aantrekkelijke plek voor de kinderen van groep 1/2 en 5/6. Top!
Ook ouders bedankt voor uw hulp tijdens beide dagen. U hebt daarmee bijgedragen aan
ons verbindingspunt: onderwijs doe je samen. Want ook sport en spel is onderwijs! Erg
belangrijk voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. Ook bedanken wij onze
sportcommissie voor het organiseren en coördineren van beide dagen. Evenals de
ouderraad die heeft meegeholpen.
Ouderbetrokkenheid: (ontmoetingspunt: een veilige en aantrekkelijke plek):
Op dinsdag 24 mei heeft een aantal ouders van onze school samen met onze ouder
contact medewerker, Vera Simic een koffieochtend gehad. Deze worden regelmatig
georganiseerd. Deze keer met compleet ontbijt. Het was drukbezochte ochtend en erg
gezellig. Er werd natuurlijk ook overlegd met elkaar over het onderwerp
ouderbetrokkenheid en hoe dit nog meer te vergroten.
Hieronder een aantal ideeën die de ouders hebben:
 informatiebijeenkomsten over opvoeding.
 Betrokkenheid bij de lessen van het kind.
 betrokkenheid bij de activiteiten van de kinderen.
 wandeling in de buurt.
 Samen sporten.
 Uitstapjes voor ouders (Volendam, Keukenhof)
 Iets bedenken voor de leerkrachten waar door ze kunnen ontspannen
 In begin iets minder dan elke week een ontmoeting, 1 x in de maand of om de week.
 Samen met de ouders gaan zwemmen.
 Kookles internationaal.
 Wenskaarten maken.
 Suikerfeest organiseren.
 Iets lekkers maken, in de klassen uitdelen rondom Suikerfeest, ook voor de
leerkrachten.
 Avond voor de Ramadan organiseren, gezamenlijk eten in de avond
Onze leerlingen:
zijn zelfstandig en
zelfverzekerd;
leren van zichzelf, ons en
elkaar;
zijn verantwoordelijk en
voorbereid op hun toekomst.
UitgangsPunt:
iedere leerling is anders
SpeerPunt:
onderwijs voor een brede
ontwikkeling
VerbindingsPunt:
onderwijs doe je samen
OntmoetingsPunt:
een veilige en aantrekkelijke
plek
Agenda
Juni
Maandag 30 mei
Cito E-toetsen
Maandag 6 juni
Cito- eindtoetsen
Maandag 6 juni
Ramadan
Woensdag 08 juni
Atelierdag 4
Vrijdag 10 juni
Volgende nieuwsbrief
 Educatieve uitstapjes bijvoorbeeld: Tropenmuseum, Anne Frank huis enz.
Allemaal goeie en leuke ideeën waar we verder over in gesprek gaan met elkaar.
Wordt dus vervolgd!
Muziekvoorstelling: (speerpunt: onderwijs voor een brede ontwikkeling):
Dinsdag 23 juni geven de groepen 3 en 4 een muziekvoorstelling o.l.v. Juf Esther, de
muziek juf. Iedere groep treedt een half uur op. In totaal twee uur. De voorstelling begint
om 09.00 uur en duurt tot 11.00 uur.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
U ontvangt nog een officiële uitnodiging. Bij deze vast de vooraankondiging.
Save the date!
Kind en motoriek: (uitgangspunt: iedere leerling is anders):
Motoriek wist-je-datjes:
 Kinderen met een zwakke grove motoriek er vaak langer over doen om te
leren zwemmen?
 Buiten spelen goed is voor het leren van grof motorische vaardigheden?
 Samen spelen de motoriek, maar ook de vertrouwensband, stimuleert?
 Schrijven beter is voor de motorische ontwikkeling dan typen op een
computer?
 Op https://www.pinterest.com/kindenmotoriek/ verschillende fijn
motorische knutselopdrachten en grove motoriek spelletjes te vinden zijn?
VERJAARDAGEN
Mei
28 Darnel Limon
29 Rayan Bentaher
29 Ismetin Mehmedov
29 Zhesika Mehmedova
30 Enes Ceylan
31 Angelina Mehmedova
4B
4B
1/2E
6B
6B
1/2E
JUNI
1 Yassir Hammoudane 1/2B
1 Houda El Idrissi Mrani 5A
1 Yasser El Nali
1/2B
1 Esra Öztürk
1/2E
2 Yeurys Caceres
1/2C
2 Yassin Oulad Youssef 1/2D
3 Jewel Landgraaf
8A
4 Ajoub Ben Yacoub Imrani 6B
4 Taha Kaya
1/2E
4 Lina Zekhnini
1/2A
5 Djanyll Wijma
3A
6 Douha El Yachouri
6B
7 Ivangelo Agyekum
8A
7Amine Essakkili
1/2B
10 Karima Es Sannouni
8A
Kwelderweg 5,
1069 VP Amsterdam
[email protected]
www.basisschooldepunt.nl
1069 VP Amsterdam
Download