Entreeformulier “Dit ben ik”

advertisement
Entreeformulier “Dit ben ik”



Vul dit formulier digitaal (u kunt in de vakken typen)
Sla het op onder de naam van uw kind
E-mail het naar: [email protected] voor de
eerste schooldag van uw kind of neem het mee.
Persoonlijke informatie
Volledige naam:
Roepnaam:
Huisadres:
Telefoon thuis:
Mobiele telefoon:
Alternatief telefoonnummer in geval van
nood:
E-mailadres thuis:
2e E-mail adres:
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):
Geslacht:
Burgerservice nummer kind:
In te vullen door de administratie:
Datum eerste schooldag
Groep
Leerkracht
Levensgeschiedenis
Bijzonderheden tijdens de zwangerschap:
Hoe is de gezinssamenstelling?
Relevante gebeurtenissen zoals geboorte in
het gezin, ziekte, scheiding, verhuizing,
sterfgeval, etc. :
Gegevens over
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en/of
vorige school:
Toelichting:
Bijzonderheden over de gezondheid van uw kind
Neem in noodgevallen contact op met:
Adres contactpersoon bij noodgevallen:
Telefoon contactpersoon bij noodgevallen:
Bekende medische aandoeningen:
Bekende allergieën:
Medicijngebruik:
Is uw kind zindelijk:
Kan uw kind zich redden bij het
aan/uitkleden?
Kan uw kind zich redden bij het toiletbezoek?
Toelichting:
Pagina 1 van 3
Entreeformulier “Dit ben ik”
Bijzonderheden over het gedrag van uw kind
Heeft uw kind last van driftbuien?
Vertoont uw kind agressief gedrag?
Is uw kind overbeweeglijk?
Is uw kind faalangstig?
Toelichting:
Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen in de opvoeding waar u
regelmatig tegenaan loopt?
Hoe gaat u daarmee om?
Toelichting:
Sociale vaardigheden
Speelt uw kind met andere kinderen?
Zo ja, hoe verloopt deze omgang?
Hoe is de omgang met volwassenen?
Toelichting:
Emotionele ontwikkeling
Wat maakt uw kind boos, angstig en hoe gaat
u daarmee om?
Zijn er geruststellende voorwerpen voor uw
kind?
Toelichting:
Bewegen
Beweegt uw kind soepel?
Knipt uw kind thuis wel eens?
Tekent/knutselt uw kind thuis graag?
Toelichting:
Spelontwikkeling
Favoriete spelactiviteiten:
binnen:
buiten:
Taalontwikkeling
Spreekt uw kind goed Nederlands?
Is het Nederlands de thuistaal?
Is uw kind meertalig opgevoed?
Is er interesse in boekjes bekijken/lezen?
Luistert uw kind tijdens het voorlezen?
Is uw kind verstaanbaar?
Heeft uw kind de neiging spontaan te
toelichting welke talen:
Pagina 2 van 3
Entreeformulier “Dit ben ik”
Taalontwikkeling
vertellen?
Stottert uw kind?
Is er in de familie sprake van Dyslexie?
Verwachtingen
Verwacht u dat uw kind problemen krijgt met:
- Regels in de klas?
- Stilzitten?
- Accepteren dat de leerkracht zegt wat
er gaat gebeuren?
- Rekening houden met anderen?
- Goed luisteren?
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?
Denkt u dat uw kind het aankan?
Heeft u nog aanvullen gegevens over uw
kind?
toelichting:
Pagina 3 van 3
Download