Intakeformulier nieuwe leerlingen invulversie

advertisement
Intakeformulier nieuwe leerlingen
Om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven willen wij graag een uitgebreid beeld van uw kind
krijgen. Wij verzoeken u om onderstaande vragen in te vullen en deze zo snel mogelijk weer terug te
sturen.
Naam kind:
Geboortedatum:
Voorschoolse ontwikkeling
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
ja☐nee☐
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?
ja☐nee☐
Geeft u toestemming om met hen contact op te nemen?
ja☐nee☐
Ging hij of zij met plezier naar bovenstaande toe?
ja☐nee☐
Wij vragen u om het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf aan de
leerkracht van uw kind te geven bij de start op de basisschool.
Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden te melden rondom de zwangerschap en/of bevalling?
Zo ja wilt u dan aangeven welke bijzonderheden dat zijn geweest:
ja☐nee☐
Zijn er in de eerste vier levensjaren gezondheidsproblemen geweest?
Zo ja wilt u dan aangeven welke problemen er zijn geweest?
ja☐nee☐
Gebruikt uw kind medicijnen?
ja☐nee☐
Zo ja welke?:
Heeft uw kind logopedie?
ja☐nee☐
Heeft uw kind fysiotherapie?
ja☐nee☐
Heeft uw kind gehoorproblemen?
ja☐nee☐
Heeft uw kind visuele problemen?
ja☐nee☐
Slaapt uw kind over het algemeen goed?
ja☐nee☐
Eet uw kind over het algemeen goed?
ja☐nee☐
Zijn er bij het consultatiebureau opvallende dingen geconstateerd?
Zo ja welke?:
ja☐nee☐
Is de ontwikkeling van uw kind tot op heden normaal verlopen?
Zo nee wat er is dan anders geweest?
ja☐nee☐
Heeft uw kind allergieën?
Zo ja welke
ja☐nee☐
Sociale omgang
Hoe gaat uw kind om met volwassenen?
Zijn er zaken in de opvoeding waar u tegenaan loopt?
ja☐nee☐
Zo ja welke?
Maakt uw kind zelf contact met andere kinderen?
ja☐nee☐
Kan uw kind zich goed aanpassen?
ja☐nee☐
Kan uw kind goed delen?
ja☐nee☐
Kan uw kind voor zichzelf opkomen?
ja☐nee☐
Kan uw kind goed afscheid nemen van u?
ja☐nee☐
Huilt uw kind veel/snel?
ja☐nee☐
Kan uw kind omgaan met onverwachte veranderingen?
ja☐nee☐
Denkt u dat er facetten in zijn of haar gedrag zijn die op school extra aandacht nodig hebben?
Zo ja welke?
ja☐nee☐
Hoe zou u uw kind omschrijven?
Emotionele uiting
Heeft uw kind een sterke eigen wil?
ja☐nee☐
Vertoont uw kind soms agressie in zijn/haar gedrag?
ja☐nee☐
Is uw kind erg beweeglijk?
ja☐nee☐
Is uw kind bang om fouten te maken?
ja☐nee☐
Is uw kind vaak angstig?
ja☐nee☐
Is uw kind gesloten?
ja☐nee☐
Op welke manier uit uw kind zijn/haar emoties?
Zelfstandigheid en concentratie
Is uw kind zelfstandig?
ja☐nee☐
Heeft uw kind nog veel hulp en ondersteuning nodig?
ja☐nee☐
Zoekt uw kind vaak bevestiging?
ja☐nee☐
Kan uw kind zich zelfstandig aankleden?
ja☐nee☐
Kan uw kind de aandacht voor iets vasthouden?
ja☐nee☐
Heeft uw kind een goed geheugen?
ja☐nee☐
Is uw kind zindelijk?
ja☐nee☐
Kan uw kind goed naar anderen luisteren?
ja☐nee☐
Is uw kind een doorzetter?
ja☐nee☐
Aanvullingen:
Spraak-taalontwikkeling
Is uw kind verstaanbaar voor iedereen?
ja☐nee☐
Kan uw kind hele zinnen maken?
ja☐nee☐
Stottert uw kind?
ja☐nee☐
Had u als ouders vroeger lees en/of taalproblemen?
ja☐nee☐
Begrijpt uw kind u als u hem/haar een opdracht geeft?
ja☐nee☐
Kent uw kind de kleuren?
ja☐nee☐
Heeft uw kind interesse in boekjes?
ja☐nee☐
Luistert uw kind als u voorleest?
ja☐nee☐
Schrijft uw kind al zijn of haar naam?
ja☐nee☐
Heeft uw kind belangstelling voor letters en cijfers?
ja☐nee☐
Komt er dyslexie voor in de familie?
ja☐nee☐
Aanvullingen:
Motoriek
Op welke leeftijd kon uw kind lopen?
Maanden
Kan uw kind zich goed oriënteren in de ruimte?
ja☐nee☐
Speelt uw kind veel buiten?
ja☐nee☐
Houdt uw kind van sporten?
ja☐nee☐
Tekent en/of knutselt uw kind regelmatig?
ja☐nee☐
Hoe gaat (ging) het lopen en rennen?
Beweegt uw kind zich soepel?
Aanvullingen:
ja☐nee☐
Beleving
Kijkt uw kind langer dan een kwartier geconcentreerd televisie?
ja☐nee☐
Zit uw kind geregeld achter de computer?
ja☐nee☐
Puzzelt uw kind graag?
ja☐nee☐
Vindt uw kind het leuk om te helpen?
ja☐nee☐
Wat doet uw kind het liefst als hij/zij binnen speelt?
Wat doet uw kind het liefst als hij/zijn buiten speelt?
Schoolbeleving
Heeft uw kind zin om naar school te gaan?
ja☐nee☐
Verwacht u dat uw kind moeite zal hebben met afscheid nemen?
ja☐nee☐
Komen er leerproblemen in het gezin voor?
ja☐nee☐
Zo ja welke?
Hoe verwacht u dat uw kind zich op school gaat ontwikkelen?
Zijn er nog andere bijzonderheden die nog niet vermeld zijn?
Ingevuld door:
Datum:
Handtekening:
Dit formulier graag zo spoedig mogelijk retour naar:
Cbs de Korenaar
t.a.v. Lilian Leuvelink
Per e-mail:
Per post:
[email protected]
Dr. de Boerstraat 42
1511 VH Oostzaan
Download