De Troetelbeertjes

advertisement
KINDEREN VAN 0 TOT 9 JAAR
Kinderdagverblijf De Troetelbeertjes
Het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertjes” biedt u een professionele,
gezellige en veilige opvang aan voor uw kinderen van 0 tot 9 jaar.
In ons kinderdagverblijf creëren we een sfeer waarin kinderen zich thuis
voelen. Respect hebben voor zichzelf en voor andere kinderen wordt
hoog in hetvaandel gedragen. Daarnaast leren we uw kinderen hoe ze
zelfstandig moeten zijn en leren we ze sociale vaardigheden.
‘De troetelbeertjes’ heeft oog voor elk kind individueel en begeleidt en
stimuleert elk kind in zijn/ haar ontwikkeling op hun eigen tempo.
Pedagogisch handelen staat centraal.
Dit kan zeker doordat wij werken in 2 groepen: de babygroep en de peut
ergroep. Daar wij maximum 16 kinderen hebben in ons kinderdagverblijf
kunnen wij onze aandacht verdelen over alle kinderen.
De begeleiding en opvoeding in het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertje’’
is een aanvulling op de opvoeding die de kinderen thuis krijgen,
zeker geen vervanging.
Om een nog persoonlijker contact met uw kind te bekomen worden de in
dividuele contacten met de kinderen optimaal benut tijdens het eten,
verzorgen,spelen en te slapen leggen. Hierbij houden we rekening met d
e eigenheid, persoonlijkheid en de behoeftes van ieder kind individueel.
In het kinderdagverblijf ,,De Troetelbeertjes’’ streven we naar een open e
n eerlijke communicatie met de ouders.
Daarom worden er jaarlijks momenten voorzien waar we de individuele v
ooruitgang van uw kind bespreken.
Wie? Kinderen tussen 0 – 9 jaar.
Wanneer? Maandag t.e.m. zaterdag van 6u30 – 18u00
Inlichtingen? [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards