huisregels peuterarrangement - Kinderdagverblijf UkkieLukkie

advertisement
Huisregels kinderdagverblijf UkkieLukkie
januari 2017
Peuterarrangement
Openingstijden
Peuterarrangement van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Brengen en halen
De kinderen mogen tussen 8.30 uur en 8.45 uur gebracht worden en tussen 11.30 uur en
11.45 uur gehaald worden. De ochtend is kort en als er steeds kinderen bij komen dan
kan dit erg storend zijn. De Kinderen worden binnen de openingstijden gebracht en
gehaald. Indien kinderen later worden opgehaald volgt er een mondelinge waarschuwing.
Bij de tweede keer volgt er een schriftelijk waarschuwing en mocht het daarna nog een
keer voorkomen wordt dit in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn 30 euro per
half uur. Als iemand anders de kinderen komt halen geeft u dit even door aan de
groepsleidster. Wij mogen anders de kinderen niet meegeven aan derden. Als er iemand
anders komt halen en dit is niet door de ouders aan ons doorgegeven , dan bellen wij
eerst de ouders voordat wij de kinderen meegeven.
Wanneer de kinderen gebracht worden belt u bij de voordeur aan. Er wordt dan open
gedaan en dan mag u met uw kind doorlopen naar de ruimte van het peuterarrangement.
Daar is een kapstok voor het jasje en de rugzak. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor
hun kind(eren) zolang ze nog in het kinderdagverblijf aanwezig zijn.
Spullen meebrengen
Eigen speelgoed meenemen is op eigen risico. Wij zijn niet -verantwoordelijk voor het
zoek raken of kapot gaan van spullen.
Ruilen dag en extra opvang
Wanneer u een keer van dag wilt ruilen kunt u dit via een mailtje aanvragen bij
UkkieLukkie. Wij laten het u zo snel mogelijk weten of dit kan. Ruilen kan binnen 2
weken van de oorspronkelijk geplande datum, mits er plaats is op de groep. Officiële
feestdagen, vakantiedagen en ziekte dagen kunnen niet worden geruild.
Huisregels Kinderdagverblijf UkkieLukkie
1
Als u een keer een extra ochtend wilt afnemen dan kunt u dit via een mailtje aanvragen
bij UkkieLukkie. Wij laten u zo snel mogelijk weten of dit kan in verband met het aantal
kinderen op de groep. Bij goedkeuring wordt het extra bedrag de maand daarop volgend
berekend.
Ziekte
In geval van ziekte of bij koorts kan uw kind niet naar het kinderdagverblijf komen.
Belt u ons dan even voor 9 uur zodat wij weten wat er aan de hand is. Mocht u ons niet
hebben gebeld dan bellen wij u in de loop van de ochtend om te vragen hoe het met uw
kind gaat. Wordt uw kind bij ons ziek, en kan het niet spelen met de andere kinderen
dan bellen wij u om uw kind op te halen.
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bv. waterpokken, rode hond) meldt u dat
dan ook zodat wij andere ouders kunnen informeren. Besmetting is niet altijd te
voorkomen maar we proberen het wel zo veel mogelijk te beperken.
De GGD heeft richtlijnen opgesteld wanneer kinderen wel en niet mogen komen. Als u
twijfelt vraag het ons dan. Deze richtlijnen zijn op het kinderdagverblijf aanwezig.
Als uw kind bij ons ziek wordt, bellen we altijd even om te overleggen. Mocht het nodig
zijn dat uw kind gehaald wordt dan verwachten we dat u zo snel mogelijk uw kind komt
ophalen. Zorg dus altijd dat er een telefoonnummer bij ons aanwezig is zodat we u
kunnen bereiken mocht het nodig zijn. Mocht er een kind naar de huisarts moeten dan
bellen we de ouders om mee te gaan. Wanneer er sprake is dat uw kind gelijk medische
hulp nodig heeft dan bellen we 112 !
Kleding
Het beste kunt u uw kind gemakkelijke kleding aan doen. Met verschonen en
toiletgebruik is dit handig voor ons en voor uw kind. Omdat wij veel activiteiten met de
kinderen doen zoals buiten spelen, in de zandbak spelen en knutselen, kan het weleens
gebeuren dat de kleren niet helemaal schoon blijven vandaar dat u beter niet de beste
kleren van uw kind kan meegeven.
Wilt u altijd reserve kleding meegeven. Voor het geval dat het nodig mocht zijn kunnen
wij altijd uw kind omkleden.
Medicijnen
Als uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het verblijf bij UkkieLukkie geeft u deze
dan af aan de leidster. Tevens vragen wij u een medicijnverklaring in te vullen voordat
we het medicijn mogen toedienen. Dit is voor de veiligheid van uw kind. Dit geldt niet
alleen voor medicijnen op dokters voorschrift, maar ook voor bijvoorbeeld neusdruppels.
Wij geven geen paracetamol aan de kinderen. Mocht u zelf uw kind thuis paracetamol
hebben gegeven wilt u dit dan melden. Wij kunnen hier dan rekening mee houden.
Huisregels Kinderdagverblijf UkkieLukkie
2
Hygiëne
Wij stellen hoge eisen aan de hygiëne binnen het kinderdagverblijf. Na elke verschoning
wordt het aankleedkussen goed schoon gemaakt. Verder zorgen we dat het
kinderdagverblijf elke dag schoongemaakt wordt en dat er elke dag gedweild wordt en
het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt. Wij houden goed bij wat er gedaan is
en wanneer zodat we er zeker van zijn dat het goed gebeurt. Mocht u nog meer
informatie willen kunt u altijd de protocollen inzien die bij UkkieLukkie aanwezig zijn.
Verjaardagen
Op het kinderdagverblijf wordt de verjaardag van uw kind gevierd. U mag uw kind laten
trakteren maar dit is natuurlijk niet verplicht. Kiest u zo mogelijk voor een
verantwoorde traktatie. Op internet zijn veel leuke traktaties te vinden, maar houd het
vooral simpel;)
Huisregels Kinderdagverblijf UkkieLukkie
3
Download