Opvang chronisch zieke kinderen

advertisement
Opvang chronisch
zieke kinderen
Een (chronisch) ziek kind vraagt meer aandacht en verdient die aandacht ook. Het Hummeltje is een kinderdagverblijf van Kinderopvang Humanitas met verpleegkundige zorg. Ondanks de aandoening, ziekte of beperking
kan uw kind bij ons zoveel mogelijk kind zijn. Op een
verantwoorde en deskundige manier wordt de (verpleegkundige) zorg voortgezet.
Uw kind kan in een veilige, vertrouwde omgeving buiten
uw eigen gezin samen spelen, ontdekken, grenzen verkennen en leren van anderen kinderen.
Het delen van de zorg met een professioneel team zorgt
ervoor dat u weer energie kunt opbouwen voor uw kind
en andere gezinsleden. Samen met het team kunt u vragen
op verpleegkundig en opvoedkundig gebied bespreken
en samen naar de beste oplossing zoeken. Zijn er bijzonderheden of heeft u zorgen over uw kind dan kunt u ons
tussentijds altijd bellen of een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek.
Voor welke kinderen?
Kinderdagverblijf Het Hummeltje is voor kinderen met
een (chronische) aandoening.
Deze kinderen hebben aparte zorgbehoeften en vaak gelden er aangepaste leefregels, ze zijn afhankelijk van medische apparatuur, krijgen medicatie of sondevoeding.
Kinderen met bijvoorbeeld ernstige voedingsproblemen,
stofwisselingsziekten, longproblemen, epilepsie, diabetes
of kinderen met een stoma of een hartafwijking kunnen
bij ons terecht.
Wat bieden wij?
Kinderdagverblijf Het Hummeltje is
gehuisvest in kinderdagverblijf Hupsakee in Kerkrade. Het nieuwe gebouw
is gelijkvloers. In de grote centrale hal
met een kindertheater kunnen de kinderen fietsen en rennen. Grenzend aan
het gebouw is de buitenruimte waar de
kinderen lekker buiten kunnen spelen.
In de groep is er voor alle leeftijden spelmateriaal en er is een snoezelhoekje.
De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen in
de leeftijd van 0 tot 4 á 5 jaar. Dagelijks
is er een ervaren pedagogisch medewerker en een gediplomeerde kinderverpleegkundige werkzaam op de groep.
Hoe ziet de dag er uit?
Samen met u bespreken we wat het
beste is voor uw kind en stellen we een
dagprogramma op met voeding, rust
en (aan de mogelijkheden van uw kind
aangepaste) speelmomenten. Eventuele
therapieën of andere zorg worden ook
in het dagprogramma verwerkt.
Wat neemt u mee naar het
kinderdagverblijf?
Alle apparatuur die voor de zorg van
uw kind nodig is, dieetvoeding, eventuele medicatie (voorzien van naam
en dosering) en verzorgingsartikelen
neemt u mee naar het kinderdagverblijf.
Persoonlijke spullen mogen natuurlijk
niet ontbreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: knuffel/snoezeldoek, pyjama,
speen, fles, antislipsokjes/slofjes, reserve
kleding en ondergoed.
dat gun je ieder kind
Kinderdagverblijf
Het Hummeltje
Voor uw kind wilt u het beste. De keuze voor een kinderdagverblijf is
dan ook niet eenvoudig en vraagt niet alleen veel van uw kind, maar
zeker ook van u. Als ouder van een kind met een chronische ziekte is
het vaak een hele opgave om de zorg te krijgen die nodig is. Door de
ziekte en/of langdurige ziekenhuisopname lopen de kinderen kans in
hun ontwikkeling achter te blijven.
Vaak staat u er als ouder alleen voor. Het regelen van kinderopvang
is niet vanzelfsprekend. Door de extra zorgbehoefte komt uw kind
immers niet in aanmerking voor een regulier kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
Kinderopvang Humanitas:
Aanmelding
U kunt uw kind aanmelden via het regiokantoor in
Heerlen, tel. 045 - 571 12 54. Om te kunnen vaststellen welke zorg en begeleiding uw kind nodig heeft, is er
vooraf een uitgebreid gesprek. Ook gedurende het jaar,
bespreken wij regelmatig met u de ontwikkeling en het
welbevinden van uw kind.
Financiering
Als uw kind langer dan 3 maanden verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u in
aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Uit dit budget kunt
u vervolgens de verpleegkundige zorg van
kinderdagverblijf Het Hummeltje betalen.
MEE (het onafhankelijk adviesorgaan,
o.a. voor ouders van kinderen met een
chronische ziekte/beperking) kan u helpen met de aanvraag. De verpleegkundige van kinderdagverblijf Het Hummeltje
kan u hier meer over vertellen.
Via uw werkgever kunt u nagaan of u
eventueel een werkgeversbijdrage kunt
krijgen. Werkende ouders kunnen in
aanmerking komen voor een bijdrage in
de kosten door middel van de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
Meer informatie
Kinderdagverblijf Het Hummeltje
Wiebachstraat 34, 6466 NG Kerkrade
Tel 045 541 11 14
www.kinderopvanghumanitas.nl
HUM 156 0310
Download