De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en

advertisement
De invloed van het kinderdagverblijf
op voeding en beweging
Door Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette
Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries en Nanne de Vries
Inleiding
Dit artikel geeft meer informatie over kinderen die vaak
verblijven in het kinderdagverblijf.
Hierin vind u meerdere experimenten waaruit ze bepaalde
zaken afleiden in verband met overgewicht.
Overgewicht

Wereldgezondheidsorganisatie(World Health Organization)



Risico voor overgewicht : combinatie voeding en beweging.
Gevolgen: chronische ziektes.
Kremers en anderen

Streven: preventie van overgewicht.
Rol van het kinderdagverblijf

KOALA-onderzoek

Studie Universiteit Maastricht

De vraag: waarom kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan vaker
overgewicht hebben? Kinderen geboren (2001-2003)
2 mogelijke verklaringen:
o Ouders
o Kinderdagverblijf
Observatieonderzoek

Het voedingsonderzoek

Eetpatroon


Ochtend, middag en tussendoortjes.
Lichamelijke activiteit

Duur en intensiteit.
Voeding

Voedingscentrum

Opvoeders:






Voorbeeldgedrag.
Eten samen met kinderen.
Ongezond: Snoep en snacks.
Met kinderen praten over gezond eten.
Kinderen eten meer als opvoeder hetzelfde eet.
Eten meer wanneer ze het zelf mogen nemen.(fruit)
Beweging

Bewegingsonderzoek.

Kinderen:

Groot deel: inactief.
o
o


Zitten
Liggen
Aanmoedigen om actief te spelen zet kinderen aan tot
meer beweging.
Minder actief als ze in grote groepen speelden.
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Management van kinderdagverblijven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Voorbeeldfunctie
Praten met kinderen: voeding en beweging
Kinderen de kans geven groeten en fruit te proeven
Ongezonde tussendoortjes beperken
Speelruimte en speelmaterialen
Aanmoedigen om actief te spelen
Zelfstandigheid
Informatie over eten en bewegen


Voedingscentrum
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Besluit

Belangrijke rol voedings- en bewegingspatroon


ouders
Kinderopvangmedewerkers: kunnen patronen
doorbreken.
belangrijk dat ze ouders hierover inlichten.
o
o
activiteit van het kind (Wat vinden ze leuk?)
Succesverhalen
Referentie
Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries en Nanne de Vries. (2010). De invloed
van het kinderdagverblijf op voeding en beweging. Jeugd en Co, 4, 15-23.
Download