Gezondheidsthema`s: uitleg en voorbeelden

advertisement
Gezondheidsthema’s: uitleg en voorbeelden
Gezonde voeding
Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor een gezonde levenswijze op latere leeftijd. Daarom is een
gezonde voeding belangrijk. Dit thema kan je zeer breed benaderen. Enkele mogelijke invalshoeken:
Geef het goede voorbeeld in het kinderdagverblijf/IBO!
Gezonde voeding sluit aan bij gezond opvoeden: ouders kiezen wat en wanneer hun kind eet; het kind kiest hoeveel
het eet. Hierover kan je met ouders in dialoog gaan, eventueel met een deskundige begeleider.
Maak duidelijke afspraken met ouders over voeding: introductie vaste voeding, starten met andere texturen (bv.
brokjes), snoep, fruit…
Maak ruimte voor moedermelk! Moeders kunnen in de opvang borstvoeding geven of je kan ook afgekolfde
moedermelk geven. Ook de combinatie van borstvoeding en flesvoeding is mogelijk.
Kinderen houden niet van bepaalde smaken en wennen hier geleidelijk aan. Het kinderdagverblijf kan ouders
informeren dat ze hun kind deze smaken gerust een aantal keren kunnen laten proeven.
Beweging en beweegplezier
Voldoende bewegen is net zo belangrijk als gezond eten en drinken. Een actieve levensstijl heeft een positief effect op de
gezondheid. Zowel op korte als op lange termijn. Het loont om van bij het begin gewoontes met zoveel mogelijk
beweging te stimuleren. Ook voor baby's en peuters. Kleine kinderen liggen of zitten vaak langdurig stil, als ze slapen,
maar ook als ze gevoed, vervoerd of verschoond worden. Terwijl beweging de groei, de ontwikkeling en de mentale
weerstand stimuleert. Het goede nieuws is dat bewegen heel erg gemakkelijk is. Iedereen kan het.
Enkele voorbeelden:
Beweegprikkels zijn in het kinderdagverblijf alom aanwezig, ook voor de allerkleinsten. Stimuleren tot kijken, reiken,
grijpen en rollen via het gebruik van verschillende materialen en eventueel met begeleidende muziek, dat is
beweegplezier.
In de zomer kunnen activiteiten rond water en ‘zwem’badjes fijne bewegingsactiviteiten zijn waarop je ook ouders
kan uitnodigen.
Ga regelmatig met de kinderen op stap, bijvoorbeeld naar een speeltuin, de bibliotheek, …
Je kan kinderen en ouders overtuigen om meer te voet gaan of kleine verplaatsingen met de fiets te doen. De
meeste kinderen gaan graag op stap.
Lichaamshygiëne
Ook over lichaamshygiëne kan je acties opzetten.
Handen wassen is belangrijk voor de gezondheid! Maar dat alleen is niet genoeg. Even belangrijk is je handen te
wassen op het juiste moment.
Een mooie glimlach? Sensibiliseer kinderen en ouders over het belang van tanden poetsen.
Verslavingsthema’s
Kinderen worden sterk beïnvloed door wat we doen en tonen. De wijze waarop opvoeders omgaan met bijvoorbeeld
alcohol, tabak, drugs … vormt dan ook een invloedrijk voorbeeld voor opgroeiende kinderen.
Organiseer een thema-avond voor ouders over passief roken. Moedig rokende ouders aan om niet meer in huis en in
de auto te roken. Kinderen die in een rookvrije omgeving opgroeien, hebben een gezonde start!
Maak van je kinderdagverblijf/IBO een 100% rookvrije omgeving.
Veiligheid en eerste hulp
Nog te vaak stellen we vast dat ouders de basisprincipes van de eerste hulp onvoldoende kennen.
Regelmatig EHBO herhalen en opfrissen is de boodschap.
Preventie van brandwonden en veilig zonnen is een ander voorbeeld van mogelijke acties m.b.t. veiligheid.
Seksualiteit en relaties
Kinderen komen regelmatig in aanraking met seksualiteit, op internet en op TV. Je kan kinderen aanleren welk seksueel
gedrag oké is en welk seksueel gedrag minder oké of grensoverschrijdend is. Het is goed om grenzen te stellen en die te
beschermen. Kinderen en jongeren leren om bijvoorbeeld 'nee' te zeggen op aanrakingen of situaties die ze niet leuk
vinden.
Prentenboeken en kinderboeken kunnen een welkome ondersteuning zijn bij het praten over seksualiteit en relaties.
Kinderen en jongeren maken een normale seksuele ontwikkeling door. Af en toe gaan ze daarbij over de grens. Het
Sensoa Vlaggensysteem is een voorbeeld van een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren correct
in te schatten en gepast te reageren.
Welbevinden
Welbevinden is zichtbaar als kinderen genieten, als ze plezier beleven. Kinderen met een hoog welbevinden stralen
vitaliteit en innerlijke rust uit, ze zijn spontaan, open en ontvankelijk voor hun omgeving en durven zichzelf te zijn.
Zorg dragen voor het welbevinden van kinderen betekent zowel aandacht besteden aan het emotionele als aan het
fysieke welbevinden van elk kind. Daartoe behoren liefdevolle, sensitieve en zorgende interacties met begeleiders en
ouders. Daarnaast is het promoten en bevorderen van een gezonde levensstijl en het werken aan een veilige opvang in
dialoog met ouders belangrijk.
Maak van je kinderdagverblijf/IBO een thuis!
Projecten rond thema’s: blij, bang, boos verdrietig tonen aan ouders dat het belangrijk is om gevoelens te uiten, te
respecteren en te benoemen.
Download