Publicatieverslag vergadering bestuur d.d. 15 maart 2017 1

advertisement
Publicatieverslag vergadering bestuur d.d. 15 maart 2017
1. Enschede
Er meer aandacht nodig is voor (antroposofische) ontwikkeling van de medewerkers. Door inzet van
Judy van Hoek zal de komende tijd versneld gezorgd worden voor de gewenste ontwikkelingen. Ook
de inrichting zal een extra impuls krijgen.
Waldorfschool De Noorderkroon is samen met Christoforus Kinderopvang een officieel Integraal Kind
Centrum. Christoforus heeft deelname in de gemeentelijke stuurgroep IKC overgenomen van de
directeur van De Noorderkroon.
2. Apeldoorn
Voor zowel het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang is een goed inspectierapport
ontvangen.
3. Deventer
Nadat eerst een kleine verbouwing in de babyruimte heeft plaatsgevonden is nu ook het kantoortje
tot ieders tevredenheid opgeknapt. De volgende stap is de toegangsgang naar de peutergroep. Er
wordt een keukenblokje in de peuterruimte geplaatst waardoor de pm’ers minder vaak de ruimte
hoeven te verlaten.
Voor zowel het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang is een goed inspectierapport
ontvangen.
4. Wijzigingen in de Wet kinderopvang miv 2018
In de extra kwaliteitseisen komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Er komen
minimale taaleisen voor de pedagogisch medewerkers. De kinderopvangmedewerkers krijgen ook
coaching tijdens het werk. De toekomstige leidster –kindratio voor baby’s wordt aangescherpt en zal
kosten verhogend werken.
5. Samenstelling bestuur
Het bestuur van Christoforus bestaat uit 3 bestuursleden omdat de voorzitter, Paul van der Wee,
onlangs is afgetreden. Uitbreiding van het bestuur is wenselijk. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Gusta van Weeszenberg (055-5763525) Op de website vindt u informatie over het
gewenste profiel van bestuursleden.
Gusta van Weeszenberg
Download