Opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting

advertisement
De Hummeltjes vzw Kindercentrum verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in
hun opvoedingstaak.
Onze kinderopvang telt 4 kinderdagverblijven, een buitenschoolse opvang en een lokale dienst
buurtgerichte kinderopvang en wordt gedragen door 110 medewerkers.
Dagelijks vangen we 400 kinderen op in onze vestigingen.
Wij zijn voor ons kinderdagverblijf De Hummeltjes te Hasselt op zoek naar een m/v:
Opgeleide ervaringsdeskundige in de
armoede en sociale uitsluiting
Functieomschrijving
Als ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting werk je in tandem met een team van 5
groepsverantwoordelijken die samen instaan voor de werking van de leefgroepen in het
kinderdagverblijf.
Je brengt het perspectief van personen in kansarmoede binnen in de organisatie en je werkt mee aan
het verhogen van de toegankelijkheid aan de hand van de drempelmeter. Samen met de staf denk je
na over het beleidsniveau tijdens vergaderingen. Hier kan je ook opgevangen signalen vanuit de
doelgroep bespreekbaar maken.
Op langere termijn kan je dit verbreden naar de andere afdelingen van de Hummeltjes.
Je maakt deel uit van de ouderbijeenkomsten ‘bij-een@hummeltjes’, een ontmoetingsplaats voor
ouders en kinderen.
Competentieprofiel
Je beschikt over het getuigschrift ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’
Jouw handelen wordt ingegeven door respect voor diversiteit en het belang van ieder kind.
Dit uit zich zoals bij elke medewerker van de Hummeltjes in de kerncompetenties: positieve
ingesteldheid, enthousiasme, betrouwbaarheid, flexibiliteit, betrokkenheid, vriendelijkheid en
verantwoordelijkheid.
Je bent een teamspeler en voert een open communicatie.
Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst van 50 % voor 1 jaar met ingang van 1 september 2017 met mogelijk
verlenging.
Zoals alle medewerkers krijg je een meter toegewezen die je zal onthalen, ondersteunen en de
organisatie leren kennen.
Loon volgens barema PC 331, barema B2A met relevante anciënniteit en validering van de
levenservaring.
Vergoeding woon- en werkverkeer.
Solliciteren
Wij kijken uit naar uw brief en curriculum vitae en verwachten deze vóór 14 juni 2017 t.a.v. De
Hummeltjes vzw Kindercentrum, Anne-Marie Meuws, Zuster Stanislaslaan 1, 3500 Hasselt of email
naar [email protected]
De selectie vindt plaats op woensdag 21 juni of donderdag 22 juni 2017.
Meer info kan je vinden op www.hummeltjes.be of bij Anne-Marie Meuws 011/26.00.66
Download