EAPN presentatie

advertisement
Netwerk voor sociale inclusie
European Anti-Poverty Network
EAPN
Europees Netwerk Armoedebestrijding
.
Missie van EAPN
Mensen en gemeenschappen in armoede en
sociale uitsluiting versterken (empowerment)
• in de toegang tot hun rechten,
• om hun isolement te doorbreken,
• en hun sociale uitsluiting aan te pakken.
Algemene Doelstellingen
1. Armoedebestrijding op de politieke agenda van
de Europese Unie plaatsen
2. Effectieve acties tegen armoede sociale
uitsluiting stimuleren en opzetten
3. Lobbyen met en voor mensen en groepen die in
armoede en sociale uitsluiting leven
Specifieke Doelstellingen
1. EAPN versterken tot een participatief en
duurzaam Europees Netwerk, samengesteld
uit Nationale Netwerken actief op nationaal
en EU niveau en met samenwerking van
Europese Organisaties.
2. Bijdragen tot een beter verstaan van de
oorzaken en gevolgen van armoede, met als
doel om de samenleving meer ontvankelijk te
maken voor de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting.
Specifieke Doelstellingen
3. Lobbyen en campagne voeren voor een een
proces op te zetten en een beleid te voeren,
zowel op economisch als sociaal vlak, dat
armoede en sociale uitsluiting bestrijdt en
een agenda van sociale inclusie voorop stelt.
4. Strategische allianties uitbouwen met andere
belangrijke actoren om een beslissende
impact te bekomen op de uitroeiing van
armoede.
Principes van EAPN
Een aanpak op basis van rechten
Participatie
Partnershap
Solidariteit
Mainstreaming van sociaal beleid
Structuur van EAPN
26 nationale netwerken (NGOs armoedebestrijding +
voorbereiding in Estland, Letland )
26 Europese organisaties hoodzakelijk actief in
armoede en sociale uitsluiting
Lidmaatschap opbouwen in nieuwe en kandidaat
lidstaten (Macedonië – Kroatië – Turkye – Ijsland - Balkan)
Jaarlijkse Algemene Vergadering
Een Uitvoerend Comité (RvB) voor 3 jaar
Bureau (Voorzitter + 4 ondervoorzitters)
Een Informatie Platform
EAPN zorgt voor informatie voor het netwerk
i.v.m. EU beleid en evenementen, programma’s
en initiativen die van belang zijn voor de leden
De EAPN website www.eapn.eu geeft toegang
tot belangrijke documenten over armoede en
sociale uitsluiting van EAPN en van de EU
Werkdomeinen
 WG Sociale Inclusie: Nationale en Europese
Strategie i.v.m. Sociale Inclusie + Actieve Inclusie (3
peilers)
 WG Tewerkstelling
 WG Structural Funds
 Participatie Proces
 2010: Europees Jaar van Strijd tegen Armoede
 Europese Ontmoeting van Mensen in Armoede
Lobbying van EAPN t.o.v. de EU
EUROPESE COMMISSIE
EUROPEES PARLEMENT
RAAD
LIDSTATEN
EU initiatief
voorstellen
lobbying
Werkgroepen en
Vorming
26 NATIONALE NETWERKEN
26 EUROPESE ORGANISATIES
Download