esdégé•reigersdaal esdégé•reigersdaal Gerichte

advertisement
esdégé •reigersdaal
esdégé •reigersdaal
Visie
Esdégé-Reigersdaal ondersteunt mensen met een beperking bij het verkrijgen
en behouden van een goede kwaliteit van bestaan. We gaan er van uit dat
iedereen gelijkwaardig is en eenieder uniek. Ieder mens beschikt over een
unieke combinatie van mogelijkheden en beperkingen. Ieder mens heeft
behoefte aan ontplooiing en aan een leven met anderen. Ondanks hun
verschillen zijn mensen fundamenteel gelijkwaardig. Iedereen wil op eigen
wijze invulling geven aan het leven. Voor kinderen is dat niet anders. Om deel
te kunnen uitmaken van de samenleving moeten zij erin opgroeien.
Meer weten?
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met:
Aart Kerkhoven, Clustermanager van Innovatie Jeugd.
Adres
Gerrit Rietveldweg 2
1703 DD Heerhugowaard
Telefoon
(072) 574 45 48 of 06 - 51 14 70 32
E-mail
[email protected]
Website
www.innovatiejeugd.st-er.nl
Uitgave: februari 2012
Gerichte ondersteuning van kinderen met een beperking:
thuis, in peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school
Wat doet Innovatie Jeugd?
Ondersteuning en advies in de eigen omgeving
Thuis wonen, in de buurt naar school, met leeftijdgenootjes spelen... Voor een
kind met een beperking lijkt het allemaal niet vanzelfsprekend. Toch is er met
de juiste ondersteuning meer mogelijk dan je denkt.
Thuis, op een kinderdagverblijf, in de peuterspeelzaal en op school
ondersteunt Innovatie Jeugd kinderen met een beperking. Wij begeleiden en
stimuleren de kinderen
doelgericht en geven
desgewenst advies aan
anderen die bij hun
ontwikkeling betrokken
zijn.
Innovatie Jeugd vindt
het belangrijk dat
kinderen met een
beperking opgroeien in
hun eigen omgeving,
meedoen en zich in hun
eigen tempo kunnen
ontwikkelen.
Onze ondersteuning richt zich op de individuele mogelijkheden van kinderen.
Zij worden doelgericht in hun ontwikkeling gestimuleerd. We hebben aandacht
voor:
emotionele ontwikkeling
zelfredzaamheid
lichamelijke ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling
communicatie
relaties
zelf bepaling
In overleg met de
ouders stellen we een
individueel ondersteuningsplan op.
De resultaten van de
ondersteuning worden
regelmatig besproken
en indien nodig stellen
we het plan bij. De
psycholoog en orthopedagoog zijn hierbij
inhoudelijk betrokken.
Innovatie Jeugd werkt graag samen met andere betrokken deskundigen. We
betrekken hun adviezen in onze ondersteuning.
Download