Bedragen tegemoetkoming scholieren 2011-2012

advertisement
Regelingen en voorzieningen
CODE 8.3.3.331
Bedragen tegemoetkoming scholieren 2011-2012
bronnen
www.ocwduo.nl, augustus 2011
Basistoelage
De hoogte van de basistoelage is alleen afhankelijk van je woonsituatie. Woon je bij je ouder, dan krijg je
een basistoelage van 103,77 euro. Woon je zelfstandig, dan krijg je 241,93 euro.
Aanvullende toelage
De hoogte van de aanvullende toelage is onder andere afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van je
ouder en zijn of haar partner. Bij een gezamenlijk ouderlijk inkomen in 2009 van 34.425 euro of minder
heb je recht op een maximale aanvullende toelage. Bij een hoger inkomen neemt de toelage met elke
meer verdiende euro af. Dit kan dus ook betekenen dat je geen aanvullende toelage ontvangt.
DUO neemt in de berekening ook het aantal kinderen mee dat je ouder verzorgt. De hoogte is verder
afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt.
De exacte hoogte van de toelage vind je op de beschikking die je ontvangt na je aanvraag. Je kunt ook
de rekenhulp gebruiken voor de berekening van het bedrag.
Tegemoetkoming in het lesgeld
Je hebt alleen recht op een tegemoetkoming in het lesgeld als je les- of cursusgeld betaalt. Het lesgeld
voor het schooljaar 2011-2012 is 1.043 euro. Dat is 86,92 euro per maand. Als je recht hebt op een
tegemoetkoming in het lesgeld, dan ontvang je twaalf maal maximaal 86,92 euro. Dat kan in
maandelijkse porties, maar je kunt het ook in één keer, als voorschot, uitbetaald krijgen.
Bedragen aanvullende toelage 2011-2012
In de onderstaande tabel staan de maximale bedragen. Hou er rekening mee dat de tegemoetkoming
voor jou lager kan zijn.
Soort onderwijs
Vo onderbouw
Vo bovenbouw
Vso
Vavo
Particulier vo onderbouw
Particulier vo bovenbouw
Aanvullende toelage
€ 73,16
€ 80,11
€ 48,60
€ 107,15
€ 100,18
€ 107,15
Schoolkosten Les/cursusgeld
---€ 86,92
€ 86,92
€ 86,92
Vo = voortgezet onderwijs
Vso = voortgezet speciaal onderwijs
Vavo = voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Onderbouw = vmbo, havo 1,2 en 3 en vwo 1, 2 en 3
Bovenbouw = havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 en vavo
Verschillen tegemoetkoming schoolkosten
In het voortgezet onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw. De
kosten in de bovenbouw zijn hoger, waardoor de tegemoetkoming ook hoger is. De tegemoetkoming voor
het voortgezet onderwijs is lager dan voor het vavo of het particulier onderwijs. Dit komt door de gratis
schoolboeken.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards