Dia 10.3 - Pearson Benelux

advertisement
Management van gedrag
Hoofdstuk 10
Organisatiestructuur en
-ontwerp
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.2
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.3
De betekenis van organisatiestructuur
Structuur
• Is het patroon van relaties tussen posities in de organisatie en
de leden van die organisatie
• Maakt het managementproces mogelijk
• Creëert een kader van orde en gezag waarmee de activiteiten
van de organisatie kunnen worden gepland, georganiseerd,
aangestuurd en gecontroleerd
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.4
Structuurdoelstellingen
Zijn gericht op:
• De rendabele en efficiënte prestaties van de
organisatie en een optimaal gebruik van beschikbare
middelen
• Het monitoren van de activiteiten van de organisatie
• Toerekenbaarheid voor de werktaken van groepen en
individuele organisatieleden
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.5
Structuurdoelstellingen (vervolg)
Zijn gericht op:
• De coördinatie van verschillende organisatie-units en
werkgebieden
• Flexibiliteit om op toekomstige vereisten en
ontwikkelingen te kunnen reageren en veranderende
omgevingsinvloeden te kunnen opvangen
• De sociale voldoening van de organisatieleden
Knight
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.6
Organisatieniveaus
Technische niveau – omvat
• De specifieke operationele activiteiten
• De uitvoering van de afzonderlijke taken
• De prestaties van de technische functie
Managementniveau – omvat
• De coördinatie en integratie van de werktaken die op het
technische niveau worden verricht
Gemeenschappelijke niveau – omvat
• De algemene doelstellingen en het werk van de
organisatie als geheel
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.7
Figuur 10.1
De relatie tussen de verschillende
organisatieniveaus
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.8
Figuur 10.3
Aandachtspunten voor het ontwerp van de
organisatiestructuur
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.9
Werkverdeling op basis van doel of functie
Figuur 10.4
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.10
Werkverdeling op basis van product of dienst
Figuur 10.5
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.11
Werkverdeling op basis van locatie
Figuur 10.6
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.12
Groeperingen combineren
De gekozen combinatie is afhankelijk van het volgende:
• De noodzaak van coördinatie
• Het waarnemen van duidelijke verschillen tussen
werktaken
• Rentabiliteit
• Het proces van het beheren van de activiteiten
• Het vermijden van conflicten
• Het ontwerp van de werkorganisatie, waarvoor men
rekening moet houden met de ingezette werknemers, hun
belangen en motivatie
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.13
Organisatieprincipes
•
•
•
•
•
Doelstelling
Specialisatie
Coördinatie
Gezag
Verantwoordelijkheid
•
•
•
•
•
Definitie
Correspondentie
Span of control
Balans
Continuïteit
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.14
Formele organisatierelaties
• Lijn – het gezag stroomt verticaal door de structuur
• Functioneel – relaties tussen mensen in
gespecialiseerde of adviserende functies
• Staf – komen voort uit de aanstelling van persoonlijke
assistenten van leidinggevenden
• Lateraal – worden gevormd tussen mensen in
verschillende afdelingen of secties, en dan met name
tussen mensen op hetzelfde organisatieniveau
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 10.15
De omgekeerde organisatie
In deze structuur staan de klanten bovenaan en bevindt
de bedrijfsleiding zich onderop.
Dit gaat gepaard met een decentralisatie van macht en
het delegeren van taken aan zelfstandig functionerende
werknemers, die zich ook in de top van de piramide
bevinden.
Mullins: Management van gedrag – Individu, team en organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Download