Introduction to Organizational Behavior

advertisement
Introductie tot
Organisatie Gedrag
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
1
Leerdoelen
• Een definitie te geven van de tak van
wetenschap die zich bezighoudt met
organisatiegedrag (OG)
• De belangrijkste gedragswetenschappen
te noemen die bijdragen tot OG
• De drie algemene doelen van OG uiteen
te zetten
• Aan te geven bij welke grote uitdagingen
en kansen managers OG-begrippen
kunnen toepassen
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
2
Leerdoelen
• De hoofdelementen van Total Quality
Management (TQM) te schetsen
• Te bespreken waarom een pluriform
personeelsbestand een belangrijke
kwestie is geworden voor managers
• De reacties van managers en organisaties
te beschrijven op het probleem van
ethische dilemma's van werknemers
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
3
Organisatiegedrag (OG)
Productiviteit,
Arbeidsverzuim
en Omzet
Arbeidssatisfactie
Organisatie
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
4
Psychologie
Sociologie
Het terrein
van
Sociale Psychologie
organisatiegedrag
Anthropologie
Politicologie
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
5
Doelen van de
organisatiewetenschap
Verklaren, Voorspellen
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
Sturen
6
Uitdagingen en nieuwe
kansen voor OG vanuit het
management bezien
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
7
Betere kwaliteit en productiviteit
Veel aandacht
voor de klant
Zorg voor continue
verbetering
Verbetering van de
kwaliteit van alles
wat de organisatie doet
Nauwkeurige metingen
Empowerment
van werknemers
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
8
Motivatie
Vaardigheden in
de omgang met
mensen verbeteren
Communicatie
Teamwork
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
9
Pluriformiteit van het
Personeel
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
10
Reageren op
Mondialisering
Werken met
Werken in
Multiculturele
het Buitenland
Diversiteit
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
11
Empowerment van
werknemers
Managers
geven
verantwoordelijkheden
op
©Pearson
Education, 2002
Werknemers
accepteren meer
verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 1
12
Omgaan met
`Tijdelijkheid'
De Aard van
Werken
Verandert
©Pearson
Education, 2002
Organisaties
Veranderen
Hoofdstuk 1
13
Dalende Loyaliteit
bij Werknemers
Motivatie van Wereldwijde
Werknemers Concurrentie
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
14
Verbeteren van
Ethisch Gedrag
• adviseurs voor ethische kwesties
• werknemers beschermen die interne onethische
praktijken onthullen
• schriftelijke gedragscodes
• seminars, workshops en trainingen
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
15
Niveaus van OG-Analyse
Niveau van
het Individu
Niveau van
de Groep
Niveau van
de Organisatie
©Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 1
16
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards