Waarom is onderwijs voor u zo belangrijk?

advertisement
Waarom is onderwijs voor u zo belangrijk?
Een kleine bloemlezing van de reacties.
Daar begint alles mee.
tieve ontwikkeling. Het is de start
Educatie is het begin van elke posi
.
eeld
verd
redig
even
kennis en vrede
erwijs. Ook heb ik 2 kinderen
Ik ben zelf werkzaam in het basisond
rwijs!
onde
Ik zie dagelijks het belang van goed
Onderwijs is de manier om ervoor
geen hulp meer nodig hebben.
naar een wereld met voedsel,
van 5 en 8 jaar.
te zorgen dat mensen en landen
zichzelf kunnen ontwikkelen en
ld.
, waar dan ook ter were
steen voor de toekomst van elk kind
Onderwijs is een essentiële bouw
waar dan ook ter wereld?
Dit gun je dan toch ook elk kind,
elijker en weerbaarder te worden.
Onderwijs helpt mensen onafhank
at het de poort is naar
t het grondrecht op onderwijs omd
Elk kind waar ook ter wereld heef
and toch!!
niem
n
staa
t
poor
een gesloten
vooruitgang - en wie wil er nou voor
nu.
van
klas
de
in
nt
begi
en,
Bouwen aan de wereld van morg
erschap en zorgt er ultiem
id, vrijheid, ontwikkeling, ondernem
Onderwijs betekent zelfstandighe
meer kennis voorhanden is
at
omd
teren
te
t
hoef
nlandse steun
voor dat een land minder op buite
en door Nederland - een
word
zou
rd dat dat niet meer gesteund
en gebruikt kan worden. Ongehoo
investering in de toekomst!
t.
Onderwijs geeft hoop en toekoms
Basic education determines your
chances in life!
een baan vinden of
Hoe kun je verwachten dat mensen
(basis)onderwijs krijgen!?
een bedrijf starten als ze geen goed
Het is een mensenrecht.
Wat anders dan?
t internationaal een reputatie als
hten van kinderen. Nederland heef
Onderwijs is één van de basisrec
en. Ook als Nederland meer
rwijs en zou die hoog moeten houd
hoofdrolspeler op gebied van onde
onderwijs een cruciale rol.
ult
verv
wenrechten wil bevorderen,
wil inzetten op de economie en vrou
ain et du monde.
L’education c’est l’avenir de dem
Waarom is onderwijs voor u zo belangrijk?
is, zelfvertrouwen.
van je leven. Het geeft kansen, kenn
Onderwijs legt de basis van de rest
die
oefte
sbeh
basi
een
is
van goede kwaliteit
Toegang tot onderwijs en onderwijs
t van de
nooi
rwijs
onde
mag
om
Daar
t.
word
helaas nog niet wereldwijd vervuld
ontwikkelingsagenda verdwijnen.
een groot netwerk, langdurig
ikkeling. Verder heeft Nederland
De basis voor maatschappij ontw
zeer goede naam;
ikkeld op onderwijs in IS, met een
partnerschap, kennis en kunde ontw
dit gooi je dus zomaar weg?
mogelijkheid om hun eigen
gemeenschappen en landen de
Onderwijs ontwikkelt in mensen,
ontwikkeling vorm te geven.
!!
Je kunt er gewoonweg niet omheen!
Omdat het de enige investering is
t!!
die werkelijk werkt, onderwijs moe
pour que le monde change et
que l’Education c’est une priorité
Je signe pour raison plus important
monde.
du
et
ain
dem
de
ion c’est l’avenir
que le monde soit meilleur. L’educat
vrijer.
van planten en dieren, maakt ze
Onderwijs onderscheidt mensen
heen hoe gebrand de kinderen
voor mijn afstuderen. Ik zie om me
Op dit moment ben ik in Uganda
nog vertelde iemand me dat ál
kind onderwijs ontvangt. Gisteren
en hun ouders erop zijn dat hun
daardoor niet eens kleren kopen,
we
en
kunn
s
kinderen gaat. Som
zijn geld naar schoolgeld van zijn
zo vertelde hij.
en zijn door goede mensen
te kampen hebben alleen op te loss
Omdat de problemen waar we mee
g.
nodi
heb je onderwijs
aan het roer te hebben, en daarvoor
are at a risk of moving
the NL on education and now we
We have made a huge impact in
poverty, justice and equity.
in making a difference in changing
backwards! Education is a pillar
als Nederland om daar in te
een plicht van een welvarend land
Het is een recht van ieder kind en
ondersteunen.
Brood, passie en toekomst.
ng van de lerarenopleiding kan
rijding kinderarbeid. Een verbeteri
Essentieel bij voorkoming en best
ging van armoede doorbreken.
t onderwijs, schooluitval en bestendi
de verlammende cirkel van slech
is a human right! Lets continue
all other development efforts and
Education must stay! It underpins
to help realise this human right!
op een toekomst waarin de
ling, zonder ontwikkeling geen kans
Zonder onderwijs geen ontwikke
derdewereld verledentijd is!!
Sinds wanneer is onderwijs niet
belangrijk? Ik vind het schandalig
om hierop te bezuinigen!
jongens de sleutel is voor kans
de basisschool, voor meisjes en
Omdat onderwijs, te beginnen bij
vooral meisjes kan vergroten.
van
eid
elijkh
ewustzijn en onafhank
op werk en inkomen en het zelfb
erschap en de maatschappij.
Onderwijs is hét platform voor burg
eigen toekomst
na te denken, zelf te beslissen, je
Kennis is macht! De macht om zelf
raties!
gene
de kinderen van nu en toekomstige
te bepalen en te verbeteren voor
eest zonder onderwijs???
Waar was de minister nu zelf gew
Download