Dr. Constantijn Koopman

advertisement
MUSIC EDUCATION RESEARCH SEMINARS
Muzikale ervaring, het beleven van muziek van moment
tot moment, is het hart van onze omgang met muziek.
Desondanks is dit onderwerp in de theoretische reflectie
over muziek zwaar verwaarloosd. In zijn lezing presenteert Constantijn Koopman twee perspectieven op muzikale ervaring. De eerste zienswijze, die overheersend
is in de muziekfilosofie, vat muziek op als een object dat
begrepen, d.w.z. cognitief doorgrond moet worden. De
tweede zienswijze vat muziek op als iets dat zich in en
aan de luisteraar voltrekt. Deze laatste benadering biedt
nieuwe ruimte om na te denken over aspecten van muziek die het louter cognitieve overstijgen: gevoelens, spel,
lichamelijke beleving, ja zelfs mystiek. In de muzikale opvoeding is er alles aan gelegen muziek niet te verengen
tot het eerste perspectief, maar juist de beleving van
muziek van binnenuit tot wasdom te laten komen.
C
onstantijn Koopman (1966) is als musicoloog en wijsgerig pedagoog verbonden
aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Naast zijn docentschap aldaar werkt
hij ook als freelancer voor Walden University en Boston
University (USA). In periode van 1992 tot 2004 was hij
als aio en postdoc verbonden aan de universiteiten van
Nijmegen, Keulen en Auckland (NZ). Hij promoveerde
in 1997 op het proefschrift ‘Keynotes in music education:
a philosophical analysis’ en publiceerde verder in diverse
bundels en internationale tijdschriften, waaronder ‘The
Philosophy of Music Education Review’, ‘The Journal of
Aesthetic Education’, ‘The International Journal of Music
Education’, ‘The Journal of Aesthetics and Art Criticism’
en ‘The Journal of Philosophy of Education’.
Klankendaal vzw
Flemish Centre for Music Education
Tervuursesteenweg 84 – 2800 Mechelen
[email protected] - www.klankendaal.be
Muzikale ervaring: het cognitivisme voorbij
Zaterdag 14 november 2009 – 13u30-16u30
Dr. Constantijn Koopman
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Programma:
13u30 ontvangst
14u00 lezing Constantijn Koopman
15u15 discussie
16u00 afterglow
Inschrijven:
Aanmelden kan via [email protected]. U bent pas ingeschreven na betaling van 20 EUR
(studenten 10 EUR) op het rekeningnummer 734-0186113-76 van Klankendaal vzw met
vermelding van (uw naam) + lezing Constantijn Koopman.
Voor internationale betalingen:
IBAN: BE 91 7340 1861 1376
BIC: KRED BEBB
Een initiatief van MERiD {Music Education Researchers in Dialogue}: Grietje Cleys, Thomas De Baets,
Luc Nijs, Ruth Rondas, Veronique Van Lierde en Hans Van Regenmortel.
MERiD
Download