Waar muziek samenkomt Contact

advertisement
Fanfare De Eendracht
Percussiegroep Zinvol Geweld
Music Home
Muziekvrienden
•De gemiddelde leeftijd van onze muzikanten is 35 jaar.
Ons jeugdledenaantal groeit gestaag waardoor we verjongen;
•Wij richten ons op de Neerse gemeenschap en de omgeving;
•Drie muziekexperts leiden onze muziekgroepen om deze
artistiek te inspireren en om de kwaliteit te borgen;
•Wij organiseren meer dan 150 momenten per jaar waarbij
samen muziek wordt gemaakt;
•Volgens ons meerjarenplan wordt gemiddeld
€60.000 per jaar geïnvesteerd in muziek maken;
‘Muziekplein muzikanten’ treft je aan in:
•Hiervan wordt 2/3 besteed aan de muzikale ontwikkeling
Music Home, Percussiegroep Zinvol Geweld,
van vooral jongeren en in muziekprojecten, aan tradities
Fanfare De Eendracht en in regionale pop-
en aan andere optredens voor de gemeenschap. 1/3 Deel is
bands, big bands, fanfareorkesten en slagwerk-
bestemd voor onze organisatie, communicatie, workshops
groepen. En ook als muzikale ondersteuning bij
en het stimuleren van saamhorigheid;
evenementen van collega verenigingen zoals de
Neerse schutterijen, de zangkoren, de carnavalsvereniging en bij plechtige gelegenheden.
•We investeren gemiddeld €8000 per jaar in vernieuwing en
uitbreiding van instrumenten en apparatuur;
•Gemiddeld wordt 15% van onze jaarlijkse exploitatiekosten
gesubsidieerd door de gemeente en andere instanties.
De overige €51.000 aan inkomsten bestaat uit contributies,
donaties, verkoopacties en sponsoring;
•De vervangingswaarde van onze instrumenten bedraagt
ruim €250.000. Deze geven wij in bruikleen aan onze
Contact
muzikanten;
•Onze muzikanten spelen ongeveer tien keer per jaar op
SecretariaatEsdoornstraat 17, 6086 CJ Neer
Telefoon
06-191 361 45
E-mail adres
[email protected]
verzoek van de gemeenschap tijdens officiële, feestelijke,
kerkelijke en traditionele gelegenheden;
•Wij zijn lid van muziekbonden en samenwerkingsverbanden
Waar muziek samenkomt
zoals het Hafa Leudal Overleg.
Fanfare De Eendracht | Percussiegroep zinvol geweld | Music Home | Muziekvrienden
Een JONGE VERENIGING
MET VEEL muzikale gezichten
Music Home
Neer heeft een rijke muziekcultuur
met meer dan 400 muzikanten.
Echter, de mogelijkheden om
samen muziek te maken zijn
MUZIEKVRIENDEN
Fanfare De Eendracht
Muziekplein is een ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en muziekstijlen, van cultuur en tradities en
vooral voor jongeren, erg beperkt.
geeft deze een eigentijds gezicht. Muziekplein is voor
Bovendien verandert de tijdgeest
ervaren en beginnende muzikanten met blaas-, percussie-,
en ontstaan nieuwe interesses.
snaar- of toetsinstrumenten en zang. Muziekplein is er
Daarom is Muziekplein opgericht.
iedereen die muziek wil maken; voor jong en oud, voor
voor rock, pop, jazz, klassieke, traditionele en alle andere
muzieksoorten.
Muziekplein
stimuleert,
faciliteert
en organiseert het samen maken van muziek in een
vriendschappelijke sfeer. Behalve muzikale ontwikkeling onder gekwalificeerde leiding, richt
Muziekplein zich op de ontwikkeling van management kwaliteiten om de toekomst van onze
vereniging veilig te stellen.
Op Muziekplein is het een drukte van jewelste. Er ontstaan nieuwe initiatieven en er worden
optredens en concerten georganiseerd. Er zijn workshops voor instrumententechniek en ook
Percussiegroep zinvol geweld
voor geluid- en videotechniek. Er worden muziekinstrumenten in bruikleen gegeven en er zijn
oefenruimtes met geluidsapparatuur. Muziek maken is gigantisch leuk en maakt bovendien
slim. Het onderwijs onderkent dit. Muziekplein geeft geen muzieklessen en werkt samen met
‘Onze vereniging
erkende muziekscholen, basisschool De Kwir en collega verenigingen.
heeft 150 leden
en muziekvrienden’
Muziekplein krijgt de steun van Stichting Muziekvrienden Neer, het bedrijfsleven, muziekorganisaties en de gemeente.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards