Samen omgaan met een chronische ziekte

advertisement
‘Het sam
e
deze cur n volgen van
sus heef
t
leven po
sitief ver ons
anderd.’
Samen omgaan met een
chronische ziekte: PPEP4ALL
De cursus PPEP4ALL (Patiënt Partner Educatie Programma), helpt de
patiënt en zijn of haar partner beter om te gaan met de gevolgen
van de chronische ziekte.
Gelijktijdig
In acht wekelijkse bijeenkomsten
volgen de patiënt en de partner
apart een programma. Wel op
dezelfde plaats, datum en tijdstip.
Het is ook mogelijk om alleen aan
de cursus deel te nemen.
De groep bestaat uit maximaal
acht personen en wordt begeleid
door een gecertificeerd trainer. Het
programma is voor beide groepen
hetzelfde. Naast de vaste thema’s
is er genoeg ruimte voor eigen
inbreng.
Onderwerpen
• Wat betekent de ziekte in
het dagelijks leven
• Omgaan met stress, angst
en depressieve gevoelens
• Het nut van ontspannende
activiteiten
• Communicatie
• Eigen netwerk
Interesse?
Meer informatie vindt u op de website.
U kunt ook bellen of mailen.
(020) 333 53 53 | [email protected] | www.mantelzorgenmeer.nl
Download