`Inzicht door uitzicht` `Uitzicht door inzicht` Elk kind wordt geboren in

advertisement
‘Inzicht door uitzicht’
‘Uitzicht door inzicht’
Elk kind wordt geboren in een driehoek van een vader en een moeder, de belangrijkste driehoek in
een mensenleven. Hierin ontstaat het zogenaamde gezinssysteem, een netwerk van relaties.
Systemisch werk biedt je de gelegenheid te (her)ontdekken waar voor jou de werkzame
krachten zitten binnen de systemen waar jij onderdeel van bent.
Inschrijfformulier workshop/cursus van Roos Fikenscher
[email protected]
Naam
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoon
Woonplaats
E-mail
Naam van de cursus
/workshop
Startdatum cursus
Overmaken naar
Onder vermelding van de startdatum van de
NL20ASNB0707559154 cursus/workshop(s)
tnv RA Fikenscher
Roos Fikenscher – Van Slichtenhorstraat 65 - 6524 JK Nijmegen
www.roosfikenscher.nl
Download