Geachte mevrouw/heer, Onlangs is `Leven in de Plus` ontwikkeld

advertisement
Geachte mevrouw/heer,
Onlangs is 'Leven in de Plus' ontwikkeld, een cursus via het internet voor
senioren. Deze cursus is bedoeld om de regie over uw eigen leven te behouden.
Aan de hand van oefeningen worden bepaalde vaardigheden getraind,
bijvoorbeeld het stellen van haalbare doelen voor uzelf, het versterken van uw
sociale netwerk en positiever leren denken.
Deze cursus is nieuw en wordt wetenschappelijk onderzocht door het Trimbosinstituut. Wij zoeken nog senioren die de cursus willen doorlopen en hun
ervaring met ons willen delen.
Wat leert u in de cursus?
Via internet leert de cursus u, in andere woorden, om grip op uw leven te
houden. Zelfstandig. Aan de hand van kleine oefeningen traint u vaardigheden
als:
-
het stellen van haalbare doelen
-
het versterken van uw netwerk van vrienden en familie
-
positief denken en stoppen met tobben
Heeft u interesse?
Als u deelneemt aan de cursus vragen wij u om binnen twee maanden de cursus
te doorlopen. De tijd die u hier in steekt mag u zelf bepalen. Wij zullen u voor en
na deze twee maanden vragen aantal vragenlijsten in te vullen. In totaal zal dit
u 1 à 1,5 uur kosten.
Wilt u meer informatie? Of zich aanmelden? Neem dan contact op met het
Trimbos-instituut in Utrecht, via [email protected] of 030 – 2959441.
Vriendelijke groet,
Iris van Asch, projectleider "Leven in de Plus"
Download