Toepassen van geluid- en elektrische weerstand tomografie en

advertisement
Toepassen van geluid- en elektrische weerstand tomografie
Lesmateriaal
Een studiemap
Duur en tijden
De cursus heeft een duur van
een 1 dag. Tijden zijn van 09.00
uur tot ongeveer 16.30 uur.
Algemeen
Om de breukvastheid van een boom te kunnen bepalen wordt nader
onderzoek uitgevoerd door middel van geluidstomografie en elektrische
weerstand tomografie. De trekproef wordt in bepaalde gevallen
(aanvullend) ingezet om de breukvastheid en stabiliteit van een boom te
bepalen. Voor een boombeheerder is het belangrijk te weten wanneer
bovenstaande technieken ingezet worden en achtergronden te kennen
bij het interpreteren van de meetresultaten.
Data en kosten
Cursusdata en cursuskosten
staan op onze cursuskalender,
deze vindt u ook op onze site
www.cursuscentrumcambium.nl
Deze cursus heeft een hoog praktisch gehalte. Na uitleg van de
theoretische achtergrond gaat u met uw docent het veld in. Hier worden
metingen uitgevoerd met de Picus SoT en de Treetronic EIT. De
uitkomsten worden samen met u geanalyseerd.
Docent
Roel Geerts, Terra Nostra
Voor wie is deze cursus bedoeld:
Voor boombeheerders bij gemeenten en instellingen.
Wat leert u tijdens deze cursus
U leert in deze cursus:
- Theoretische achtergrond van de apparatuur
- In welke situatie de apparatuur ingezet wordt
- Hoe de metingen plaatsvinden en welke aspecten daarbij van
belang zijn
- Hoe de meetresultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd worden
Download