veilig werken op hoogte/ gebruik pbm`s

advertisement
VEILIG WERKEN OP HOOGTE/
GEBRUIK PBM’S
Inleiding
Werken op hoogte brengt bijzondere risico’s met zich mee. Tijdens
de training verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het
toepassen van de basisprincipes van het veilig werken op hoogte.
Er wordt behandeld wat de persoonlijke verantwoordelijkheden zijn,
wanneer valbeveiligingsmaterialen gebruikt dienen te worden en op
welke wijze. Vervolgens oefenen de deelnemers met verschillende
soorten valbeveiligingsmaterialen buiten op een bestaand dak. De
nadruk ligt op de wijze van laddergebruik, gebruik van pbm’s,
 Regelgeving veilig werken op hoogte
werken met valbeveiliging, veilig positioneren op daken en
levensreddend handelen bij valongevallen. Aan de belangrijke
arbowettelijke
verplichting
voor
de
werkgever
m.b.t.
 Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
pbm-
verstrekking, voorlichting en instructie aan werknemers wordt door
het volgen van de cursus voldaan.
 Risicovolle situaties (laddergebruik, werken
op hoogte, dakdoorbrekingen)
Bestemd voor
 Bouwkundig opzichters en uitvoerende medewerkers van
instellingen, dakhoveniers, dakaannemers en leveranciers
 Adviseurs en opdrachtgevers
Cursusduur
 Dakrandbeveiliging (steigers/ hekwerk),
valbeveiligingssystemen
 Opbouw PBM-set (instructie + oefenen)
1 dag
Cursusdata en tijden
 Praktijkoefeningen: veilig klimmen en
Cursus 1: 13.02
positioneren (op nabijgelegen dak)
Cursus 2: 25.04
-
gebruik veiligheidssystemen en pbm’s
Cursus 3: 09.10
-
reddend handelen bij valongevallen
De cursusdag start om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Investering
Uw investering bedraagt € 415,-- exclusief BTW.
Download