Brief oudercursus Dit is MBO 19

advertisement
School voor Sociaal werk en Jeugdzorg
Aspasialaan 19
2493 WN DEN HAAG
Betreft: cursus ‘Dit is MBO’ voor ouders
Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen maandagavond zijn wij gestart met de oudercursus. Wij, de onderwijsmanager, docenten
en de ouders vonden de eerste bijeenkomst zeer waardevol. Het is goed om met elkaar in contact te
zijn en te kunnen bespreken wat je belangrijk vind. Wij zijn nu al blij met tips die we van ouders
kregen om elkaar makkelijker te kunnen bereiken.
Wij hechten er veel waarde aan dat u als ouder/ verzorger kunt volgen wat uw zoon/dochter op
school doet en presteert. Het is belangrijk dat wij uw kind zo goed mogelijk ondersteunen in zijn/haar
ontwikkeling. Hoe beter wij dat samen doen, hoe groter de kans dat uw kind een diploma haalt.
Daarom willen wij u graag met u in gesprek en u informeren.
De cursus kan ook voor u interessant zijn en er is nog plaats!
Het programma is als volgt:
25 november
2 december
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari
Wat houden de beroepen en de opleidingen in
Welke kernkwaliteiten en beroepshouding zijn nodig
Voorbeeld les Communicatie met begrip
Nederlands, Engels en rekenen (REN-vakken)
Waarom REN-vakken, wat zijn knelpunten
Voorbeeld lessen Nederlands en rekenen
Hoe kun je je kind stimuleren
Puberbrein
Hoe werken de hersenen van pubers
Welke gevolgen heeft dit voor leren
Studievaardigheden
Hoe kun je studievaardigheden positief beïnvloeden
Studieloopbaanbegeleiding en Interne zorgspecialist
Hoe begeleiden we studenten
Wat doet de intern zorgspecialist
Onderwerp naar keuze
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 18.30 tot 21.00 uur. De cursus is gratis.
Wilt u meedoen met de cursus? U kunt zich opgeven door:
 een e-mail te sturen naar Jony Huf, [email protected]
 te bellen naar 0886661220
Met vriendelijke groet,
Remco Vierling,
Onderwijsmanager School voor Sociaal werk en Jeugdzorg
Download