Beter lezen, schrijven en rekenen

advertisement
Cursus
Beter lezen, schrijven en rekenen
Een brief schrijven. Een formulier invullen. Uw (klein)kinderen voorlezen. De kosten voor boodschappen uitrekenen. Heeft u moeite met dit soort dingen? Dan kan deze cursus u helpen.
Wat leert u?
U leert beter om te gaan met alledaagse zaken.
Zoals de krant lezen, een berichtje schrijven op de
computer, omgaan met geld en klokkijken. Aan het
eind van de cursus kunt u beter lezen, schrijven of
rekenen.
Begeleiding
U spreekt met de docent af wat u wilt leren. En
ook hoe snel u wilt leren. Misschien wilt u vooral
bezig met lezen. Of met rekenen. Samen met uw
docent maakt u hiervoor een plan.
Duur
Plaats
bij voldoende deelname in:
Drachten
Heerenveen
Leeuwarden
Sneek
Start
Bij voldoende aanmelding meerdere keren per jaar.
Kosten
In veel gevallen is de cursus gratis. De gemeente waar u woont,
is bereid om de cursus voor u te
betalen.
Belangrijk is dat u:
• ouder bent dan 18 jaar
• in Friesland woont
Duur van de cursus
De cursus duurt tussen 20 en 40 weken. Maar u
bepaalt zelf hoe lang het gaat duren. Dit hangt af
van wat u al kunt. En van wat u wilt bereiken.
20 - 40 weken
Afronding
Aan het eind van de cursus heeft u een portfolio
samengesteld. Hierin verzamelt u alles wat u
tijdens de cursus hebt geleerd en gemaakt.
!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
FC-Educatie: 088 - 060 2200 of [email protected]
Download