De vragen - Stichting Padma Zeeland

advertisement
De vragen
Word je moe en onrustig van de
dingen die om je heen gebeuren?
Heb je het sluimerende gevoel dat
het allemaal ook op een andere,
prettiger manier zou kunnen?
Zou je met meer energie in het
leven willen staan?
Heb je het gevoel dat er diep in je
een nog mooier mens schuilt dan
je nu kan laten zien?
Wil je beter functioneren, maar je
weet niet waar te beginnen?
Wil je jezelf en de mensen om je
heen beter leren begrijpen?
Vind je het fijn om over de zin van
het leven te praten?
Vind je het zinvol om je diepere,
minder alledaagse ervaringen met
anderen te delen?
Zou je zo goed in balans willen zijn
dat je kunt doen wat je het
allerliefste doet?
Inspiratie
Laat je dan inspireren door deze
uitgebalanceerde filosofiecursus,
die gebaseerd is op jarenlange
ervaring. Met deze cursus vind je
innerlijke rust en leer je dat het
mogelijk is om je levensdoel
(svadharma) te ontdekken.
Als je deze vragen met ‘ja’ kunt
beantwoorden zul je je zeker op
je plaats voelen in deze cursus.
De groep
Studeren in een groep (satsang)
heeft een duidelijke meerwaarde.
Het delen van ervaringen inspireert elkaar en verrijkt en
verdiept
de
stof.
Daarnaast
besteedt de docent veel aandacht
aan het creëren van een veilige
omgeving waarin iedereen zichzelf
kan zijn en zich op zijn eigen
manier in de stof kan verdiepen.
Het niet-oordelen staat daarbij
voorop.
Het materiaal
In de cursus worden de Vedische
geschriften uit de Indiase traditie
als leidraad gebruikt maar ook het
gebruik van Westerse bronnen
wordt niet geschuwd. Nadrukkelijk
wordt gezocht naar overeenkomsten zodat de diverse bronnen
elkaar ondersteunen.
Na het eerste jaar bestaat de
mogelijkheid om in een meerjarige
cursus de opgedane kennis te verdiepen en te verfijnen.
De lessen
Naast de theorie is er in de lessen
plaats voor praktische oefeningen,
die dienen ter spiegeling van de
geboden stof in je eigen leven. Er
wordt elke les naast de stilteoefeningen aangemoedigd tot meditatie en reflectie.
Plaats, tijd, kosten
 De cursus vindt plaats in het
Padmacentrum,
Verwerijstraat
51a te Middelburg.
 De cursus vindt plaats op 30
donderdagavonden vanaf
24
september 2009. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot
21.30 uur.
 De kosten voor de cursus
bedragen €180.
Informatie/aanmeldingen
Voor informatie en aanmeldingen:
[email protected] of 06-13432840
(Alex Krappen) of 06-15296120
(Anemoon Vergroesen).
De Stichting
De Stichting voor Praktische Filosofie
Zeeland heeft tot doel mensen inzicht te
geven in hun eigen functioneren en dat
van anderen.
Daartoe
worden
oude
universele
wijsheden vanuit met name de Oosterse
traditie naar de praktische levensomstandigheden van vandaag vertaald.
Wanneer wij toegang krijgen tot deze
wijsheden blijken deze hun kracht nog
lang niet te zijn verloren. Integendeel: ze
bevatten een rijkdom aan aanwijzingen
die ons kunnen helpen om ons leven en
onze levensomstandigheden beter te
doorgronden, in onze kracht te staan, en
antwoord te verkrijgen op de vragen: 'Wie
ben ik?' en 'Wat is de bestemming van
mijn leven?'
Reis naar
innerlijke rust
(filosofiecursus)
De Stichting voor Praktische Filosofie
Zeeland heeft geen commercieel oogmerk.
Lesgevers en medewerkers leveren hun
bijdragen pro deo, indachtig het credo
‘kennis is vrij’. Hierdoor kunnen de
bijdragen
voor
de
verschillende
activiteiten relatief laag worden gehouden.
Uitgangspunt is dat de financiële situatie
geen
belemmering
mag
zijn
voor
deelname aan de activiteiten.
Contact
Voor meer informatie over zowel de
cursus als de Stichting Praktische Filosofie
Zeeland
kunt
u
surfen
naar
www.stichtingpadmazeeland.nl/spfz,
mailen naar [email protected]
of bellen naar 06-13432840 (Alex
Krappen).
‘Wie ben ik?’
‘Wat is de bestemming van
mijn leven?’
Download