Voor de originele uitnodiging, klikt u hierop.

advertisement
PPEP4ALL
Patiënt en Partner Educatie Programma
voor Alle chronische aandoeningen
Een oPPEPper voor de patiënt en partner
De PPEP4ALL-training is een programma voor mensen met een chronische aandoening en
zijn of haar partner / mantelzorger. Vrijwel iedere chronisch zieke en zijn omgeving krijgt te
maken met psychische en psychosociale gevolgen door de aandoening. Het programma is
een aanvulling op de medische behandeling. PEPP4ALL wil handvatten bieden, om te leren
omgaan met de gevolgen die het leven met een chronische aandoening met zich
meebrengt. Het doel van de cursus is het verminderen van psychologische en sociale
problemen van de patiënt en de partner om daarmee de kwaliteit van het leven van beiden
positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden ondanks de beperkingen, op
acceptatie en het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt
als de partner. Deze training is wetenschappelijk in verschillende landen onderzocht en
draagt evidence based bij tot een verbeterde kwaliteit van leven.
PPEP4ALL bestaat uit 8 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt twee uur. Er zijn aparte
groepen voor patiënten en partners. De groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde locatie.
Zowel de patiënten- als partnergroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers.
De cursus start op woensdag 13 september 2017 en is wekelijks (met uitzondering van de
herfstvakantie) en is van 10.15 tot ca. 12.15 uur.
Lokatie: Atolplaza, Schor 1-9, 8224 CM Lelystad
Er zijn geen kosten aan de PPEP4ALL-training verbonden.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Stichting Welzijn Lelystad, Monique Bak (Consulent Informele Zorg) 0320-707159, of
Beweegwijzer Oefentherapie, Ingrid Groenesteijn (cursusleider patiënten): 06-18333682.
Download